В МЗ не е постъпвало искане за закриване на отделението по рехабилитация към НКБ

В МЗ не е постъпвало искане за закриване на отделението по рехабилитация към НКБ

До момента в МЗ не е постъпвало искане за закриване на отделението по кардиология и кардиологична рехабилитация в Банкя, което е част от структурата на Националната кардиологична болница. Това казва министърът на здравеопазването Кирил Ананиев в писмено отговор на въпрос на депутатите от БСП Атанас Костадинов и д-р Илиян Тимчев относно бъдещето на отделението.

„Рехабилитацията при пациенти със сърдечносъдови заболявания е съществен елемент от комплексното им лечение. Тя е важна част от лечебния процес след най-острата фаза и за максимално възстановяване на пациентите, претърпели сърдечна операция, миокарден инфаркт, при сърдечна недостатъчност и при редица други сърдечносъдови заболявания. Взимайки предвид факта, че в България водеща причина за смъртност са сърдечносъдовите заболявания, осигуряването на достъпно и качествено комплексно лечение на тези пациенти е от съществена значимост. Отделението по кардиологична рехабилитация в МБАЛ НКБ е от значение за осигуряване на рехабилитационни дейности, както на пациенти обслужвани в рамките на лечебното заведение, така и за пациенти от други лечебни заведения на територията на страната“, пише министърът.

Той подчертава, че министърът на здравеопазването упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на НКБ, а оперативното управление на болницата е ръцете на съвета на директорите и изпълнителния директор. Усилията на министерството са съсредоточени в намиране на решения за оптимизиране на системата като цяло чрез ефективно разходване на финансови ресурси и усъвършенстване на модела на финансиране, пише още министър Ананиев.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply