Полагат ли се на онкопациент у нас палиативни грижи? | Пациентски вестник
Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |вторник, януари 28, 2020
Вие сте тук: Home » Моите права » Полагат ли се на онкопациент у нас палиативни грижи?
  • Последвайте ни:!

Полагат ли се на онкопациент у нас палиативни грижи? 

Полагат ли се на онкопациент у нас палиативни грижи?

Съпругата ми е болна от рак на гърдата. Оперирана е през 2011 г. След 6 години се появиха разсейки в медиастинума, установени с ПЕТ скенер – вторична злокачествена формация. Започна с таргетна терапия с афинитор и еверолимус. През март, преди регулярното изследване с ПЕТ скенер, се установи завишен креатинин и изследването се проведе без контрастно вещество. При разчитане на резултата и при пожелано от нас второ мнение се получиха различни мнения и това даде основание на химиотерапевтите да спрат лечението изцяло. По същото време се установи и хидронефроза на двата бъбрека, за което, след консултация с нефролог, се наложи хоспитализиране и впоследствие да се поставят двустранно нефростоми. След сравнително подобрено състояние беше изписана. 

След посещение в Клиниката по химиотерапия отново ни беше отказано лечение, поради повишения креатинин и невъзможност да се направи каквото и да е образно изследване. Поради липса на лечение в момента съпругата ми изживява последните си дни. Въпросът ми е: кога и въобще полагат ли й се палиативни грижи и кой трябва да реши това? На въпроса ми за палиативната терапия, от болницата ми беше обяснено, че дори и да я приемат, трябва да осигуря човек, който да се грижи за нея.

Васил Стаматов, гр. Варна

Вашата съпруга може да бъде приета в лечебно заведение за болнична медицинска помощ по клинична пътека №253 “Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания”. Болничният престой е общо 20 дни в рамките на терминалния стадий, в рамките на 6 месеца на онкологичното заболяване.

Тази клинична пътека се явява “краен път”, в който завършват всички останали клинични пътеки за онкологични заболявания. Характерът на клиничната пътека за болнични палиативни грижи определя някои съществени особености при определянето на понятията “терминално болен“, терминалното състояние и неговата продължителност:

• Терминален стадий е периодът, в който, независимо от известните и приложени терапевтични действия, състоянието на болния се влошава, прогресиращият ход на болестта не може да бъде преустановен и ще доведе до смъртта на болния по-скоро или по-късно, но в рамките на един ограничен период от време. Това е периодът, в който прилаганото активно лечение няма за цел излекуването на болния, а само контрол на болката и другите симптоми, изпитвани от пациента, с цел повишаване на качеството на живот.

• Терминално болен – за пациента има медицинска прогноза, че животът се очаква да е с продължителност до 6 месеца.

• Времетраене на палиативни грижи в терминален стадий – условията, при които всеки пациент с терминално заболяване може да избира и получава палиативни грижи с покритие от здравноосигурителни фондове за период от шест месеца.

Тази клинична пътека изпълнява решение на организационна структура от предхождащи клинични пътеки – това е онкологичният комитет. За реално осъществяване на прехода от противотуморно лечение към палиативни грижи е необходимо експертно решение, което олицетворява високата отговорност на онкологичния комитет при оценка на пациента като терминално болен.

Експертно решение за палиативни грижи в терминален стадий се създава от онкологичен комитет на базата на строги морфологични и клинични индикатори, специфични за конкретното онкологично заболяване. Ако специфичните индикатори за конкретното онкологично заболяване не са залегнали в предходни клинични пътеки в сферата на онкологията.

На базата на “Експертно решение за палиативни грижи в терминален стадий” екипите за болнични палиативни грижи попълват индивидуален план за палиативни грижи – Документ №1б.

Източник: zdrave.to

Добавете коментар