МЗ и съсловните организации ще договарят дейностите в основния пакет

МЗ и съсловните организации ще договарят дейностите в основния пакет

Тристълбов здравноосигурителен модел предложи на днешната кръгла маса министърът на здравеопазването Кирил Ананиев. Той включва заплащане от основен пакет услуги, допълнително доброволно застраховане и допълнително заплащане от пациентите.

„Държим на солидарния модел, но с уточнението, че пациентът трябва да има избор кой да управлява здравните му вноски, къде да се лекува в страната, да има контрол върху качеството на услугите и гаранция за равен достъп“, каза в презентацията си министърът.

Той подчерта, че първата стъпка на министерството е била да отправи запитване до ЕС с цел хармонизиране на всички процедури, тъй като сигурността и стабилността на системата са на първо място.

Предложеният здравноосигурителен модел ще гарантира на осигурените лица достъп до спешна и планова медицинска помощ, право на избор кой да управлява здравните им вноски, какъв да е обхвата на услуги и къде да ги получат, гарантиране на качествена медицинска помощ.

По отношение на участниците в системата се гарантира да няма дублиране на дейности, а НЗОК и частните застрахователни фондове ще се конкурират равнопоставено.

МЗ и съсловните организации ще договарят основния пакет, в който ще влизат дейностите, които ще се покриват от задължителната здравна вноска. Заедно с пациентските организации, областните и общинските администрации пък ще бъдат изготвено параметрите на националната здравна карта.

Както досега Министерството на здравеопазването ще отговаря за лекарствена политика и лицензиране на лечебните заведения, ще определя медицинските стандарти, контрола на изпълнение на дейности, ще контролира политиката за специализациите и кадрите в системата.

Цените в основния пакет дейности ще бъдат договаряни между фондовете и изпълнителите на медицинска помощ. Отстъпките за лекарства и изделия ще бъдат договаряни от фондовете.

Разчети за минималния брой лица в частните фондове са за 500 000 души. Разходите за административното им обслужване ще са до 3% от общите приходи. Оперативен резерв на фондовете до 3% от приходите, аналогично на оперативни резерв на НЗОК.

Няма да има промяна в начина на събиране на здравните вноски. НАП запазва настоящите си функции, както се запазва и размерът на задължителната здравна вноска от 8%. НАП ще разпределя внесените средства по фондовете, като няма да има лични сметки на осигурените лица, а внесените суми ще бъдат осреднени. Разликата в приходите ще идва от броя на записаните лица.

„Лицата избират сами къде да се запишат. Тези, които не са избрали конкретен фонд или ще останат в НЗОК, или ще бъдат записани служебно, за да има равнопоставеност“, каза министър Ананиев.

Той допълни, че ще бъде създаден гаранционен фонд, с който ще се гарантират плащанията за тримесечен период в случай, че дружество е обявено в несъстоятелност.

„Така предложеният модел не е крайно решение. Ще отчета всички предложения и възражения, преди да внеса предложението в парламента. Не искам да налагам силово или административно един или друг вариант. Очаквам конструктивни резултати от дискусията“, завърши презентацията си министърът.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply