Имам ли право на рехабилитация през втората година след изкаран инсулт? | Пациентски вестник
Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |сряда, май 31, 2023
Вие сте тук: Home » Моите права » Имам ли право на рехабилитация през втората година след изкаран инсулт?
  • Последвайте ни:!

Имам ли право на рехабилитация през втората година след изкаран инсулт? 

Имам ли право на рехабилитация през втората година след изкаран инсулт?

Полага ли се лечение в Специализирана болница за рехабилитация по клинична пътека на пациенти, прекарали инсулт, след втората година от инцидента? Какви са необходимите документи?

Христо Тенчев, гр. Русе

Минималният болничен престой за клинична пътека №262 “Физикална терапия и рехабилитация при болести на централната нервна система” е 7 дни и се извършва по определени индикации.

Индикации за хоспитализация и лечение

Дейностите и услугите се осъществяват незабавно или се планират за изпълнение, в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и определения диагностично-лечебен план.

1. Индикации за хоспитализация

1.1. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на нервната система до 1 месец (при медицински противопоказания до 3 месеца) от проведено болнично лечение за новооткрито или усложнено основно заболяване:

– определена потребност от физикална терапия и рехабилитация от специалистите по профила на основното заболяване, провели болничното лечение;

– изразени моно-, хеми-, квадри-, пара- парези/парализи;

– изразен дискоординационен синдром;

– изразен Паркинсонов синдром.

1.2. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на нервната система в случаите на необходимост от последваща рехабилитация в болнични условия и пациенти с трайно намалена трудоспособност над 70%, по повод на основно заболяване.

1.3. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на нервната система, при които не е налице достатъчен терапевтичен ефект от провежданата рехабилитация в извънболничната помощ, по преценка на лекаря специалист, провеждащ амбулаторното диспансерно наблюдение на пациента и/или рехабилитацията.

НЗОК заплаща клиничната пътека еднократно за периода на действие на Националния рамков договор за лечение на един пациент.

При диагнози с кодове I69 и G35, НЗОК заплаща клиничната пътека двукратно годишно за лечението на един пациент до 24-ия месец от инцидента/пристъпа, документирано, доказано с епикриза.

Броят, видът и продължителността на назначените ви процедури зависят от вашите оплаквания, нарушения във физическото състояние и се предписват от лекуващия ви лекар.

Когато се лекувате на свободен прием с направление на МЗ бл. №119 или по линия на НОИ, изискванията са съобразени със съответните за институциите изисквания.

Източник: zdrave.to

Добавете коментар