Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |вторник, май 26, 2020
Вие сте тук: Home » Новини » МЗ: Медиците ще проследяват ефекта от терапията при неспазване на указаното в КХП
  • Последвайте ни:!

МЗ: Медиците ще проследяват ефекта от терапията при неспазване на указаното в КХП 

МЗ: Медиците ще проследяват ефекта от терапията при неспазване на указаното в КХП

Лекари, прилагащи медикамент извън одобрените с кратката характеристика на продукта показания, ще бъдат задължен да проследяват и документират всеки етап от лечението на пациента си. Освен това лечебните заведения, в които се извършва проследяването са задължени да предоставят информация всекидневно за всеки лекарствен продукт, в противен случай ще бъдат глобявани, става ясно от предложение на МЗ.

Документът е записан в проекта на Закона за изменение и допълнение на закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Предложението гласи, че „по изключение, при липса на алтернатива за лечение на конкретен пациент и само в интерес на неговото здраве, разрешен за употреба в страната лекарствен продукт да може да се прилага извън одобрените с кратката характеристика на лекарствения продукт показания, при наличие на достатъчно научни основания за това“.

Всеки етап от лечението на пациента ще се проследява и документира, като лекарите от комисията, която е предписала лекарствения продукт, ще носят отговорност за провеждане на лечението. Предвижда се в тези случаи лекарствените продукти да не се заплащат с публични средства.

Според МЗ медицинските среди обосновават подобен подход като полезен е ефективен.

Лечебните заведения, определени за проследяване на ефекта от терапията с лекарствени продукти, пък трябва да предоставят ежедневно на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти информация за всеки конкретен лекарствен продукт чрез болничната си информационна система.

Лечебно заведение, което не предостави или не предостави информация в срок за лекарствен продукт, за който се проследява ефекта от терапията, се наказва с имуществена санкция в размер от 2500 до 5000 лв.

Източик: medicalnews.bg

Добавете коментар