Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |понеделник, май 23, 2022
Вие сте тук: Home » Инициативи и мероприятия » Създават регистър на психичноболните
  • Последвайте ни:!

Създават регистър на психичноболните 

Създават регистър на психичноболните

Промяна в Закона за здравето, направена през Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, ще конкретизира лицата, които трябва да бъдат включени в Националния регистър на пациентите с психични заболявания в Република България.

„Разпоредбата на чл. 147а от закона предполага издаването на подзаконов нормативен акт, регламентиращ реда и условията на водене и ползване на данни от Националния регистър на пациентите с психични заболявания в Република България, основан на признак боледуване от психично разстройство. Не се уточнява видът на психичното разстройство, като по този начин кръгът на лицата, които следва да бъдат включени в регистъра, се разширява изключително много“, пише в мотивите към предложението на МЗ.

Предлага се отмяна на чл. 147а, в съчетание с предложение за нов член, с който кръгът от лицата, подлежащи на вписване, е конкретизиран и силно ограничен, така че да обхваща само пациенти с психични разстройства, настанени на задължително лечение, както и такива, спрямо които е постановено принудително лечение по Наказателния кодекс.

Определен е органът, който ще създаде и води регистъра – НЦОЗА. Определя се и необходимостта от издаване на наредба на министъра на здравеопазването, с която да се определят редът и условията за водене и ползване на данните от регистъра, условията за подаване на информация от лечебните заведения, в които се лекуват лицата, подлежащи на вписване, както и условията за заличаване от регистъра на данните за тези лица. Наредбата трябва да бъде издадена от министъра на здравеопазването в срок до 1 януари 2020 г.

С отмяната на чл. 147а и създаването на нов чл. 165а в Закона за здравето се цели да се удовлетворят негативните реакции сред обществото срещу създаването на подзаконов нормативен акт, който да регламентира воденето на регистър на всички лица с психични разстройства, тъй като такъв подход се възприема като дискриминационен и нарушаващ правата на лицата с психични разстройства, пише в мотивите.

Източник: zdrave.net

Добавете коментар