Социални услуги за 40 хил. деца

здраве, лечение, болест, Ортопед, приятел , децата
здраве, лечение, болест, Ортопед, приятел , децата40 000 деца ще получат подкрепа чрез социални услуги. Тази възможност отваря програмата „Услуги за ранно детско развитие“, която е удължена до 2020 г., а бюджетът е увеличен до 52,3 млн. лв. Решението е на Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧ), който заседава в София.

„Благодарение на европейските средства успяхме не само да затворим всички домове за деца в България, но и стартирахме голямата реформа в сферата на институционалната грижа за възрастни“, заяви заместник-министърът на труда и социалната политика.Тя припомни, че за първи път в България със средства от ОПРЧР се създават интегрирани здравно-социални услуги, а иновативните модели в сферата са дали резултат в новия Закон за социалните услуги.Комитетът за наблюдение на ОПРЧР

одобри промени в продължителността и бюджета

на вече действащи процедури. С 50 млн. лв. до 201 млн. лв. се увеличава и общият бюджет и на „Обучение и заетост“. Очакванията се 8 510 неактивни и безработни хора с трайни увреждания над 29 г. да започнат работа. До момента работодателите са подали 3 156 заявки за разкриване на 10 698 свободни работни места за хора с увреждания.

Поради големия интерес за участие

в операция „Родители в заетост“, тя се удължава до 2023 г., а бюджетът й се увеличава с 5 млн. лв. до 35 млн. лв. Това позволява Агенцията по заетостта да обяви нов прием за набиране на заявления от страна на родители на малки деца през есента. Това отваря врата за на родители, които не са се възползвали досега, да продължат не само своето кариерно развитие, но и да осигурят сигурна и качествена грижа за децата си. Очаква се да се включат 4 200 безработни, а

3 740 родители да бъдат подкрепени да се върнат

на работното си място. От стартирането на проекта през м. септември 2017 г. до момента са подадени общо 4 851 заявления от родители, а 4 882 безработни лица са заявили желание да бъдат включени в проекта като детегледачи.

Поради засилен интерес операцията „Младежка заетост“ е удължена до 2023 г., а бюджетът й се увеличава с 20 млн. лв. до 102 млн. лв. Очакванията се да се включат най-малко 19 375 безработни до 29 г. До края на първото тримесечие на 2019 г.

по проекта са сключени 11 851 договора с работодатели.

В заетост са включени 18 694 безработнидо 29 г., като до момента 9 823 от тях са наети на постоянни трудови договори. Само за първото тримесечие на 2019 г. от страна на работодателите са подадени 718 заявки за разкриване на 1 726 места за младежи. Стойността на сключените договори до момента възлиза на 76.5 млн. лв. Резултатите показват, че след включване в програмата приблизително 51% от младежите остават на работа при същия работодател, а

други 24% се преориентират и с натрупания

опит, започват да се трудят на друго място.

Продължителността на операция „Готови за работа“ се удължава до 2023 г., а финансирането от Европейския социален фонд се увеличава с 5 млн. лв. Така общият бюджет става 15 млн. лв. Дейностите по активиране на неактивни младежи до 29 г. ще се фокусират в по-малките населени места, където процентът им е сравнително висок, спрямо средното равнище в Европейския съюз.

Очакванията са да се включат 17 500 младежи

от 15 до 29 г., които нито работят, нито учат. Около 5 250 участници ще получат квалификация или ще имат работа, вкл. като самостоятелно заети лица. До момента са включени общо 10 858 неактивни младежи на възраст от 15 до 29 г.

Процедура „Работа“ се удължава с една година до 2020 г., като очакванията са в 7 850 безработни и неактивни лица да са придобили квалификация или да имат работа при приключване на проекта.

„Скоро ще говорим за маргинализиране на цели групи на пазара на труда заради липсата на дигитални умения“, коментира зам.-министър Зорница Русинова.

Източник: https://clinica.bg/

Leave a Reply