НЗОК има готовност за ново увеличение на клинични пътеки при необходимост

Лекарският съюз подписва рамковия договор с НЗОК

Лекарският съюз подписва рамковия договор с НЗОККлиничните пътеки по пневмология и фтизиатрия не се разделят за деца и възрастни в Анекса към НРД 2018, който НЗОК подписа днес. Това става ясно от стенограмата на заседанието на надзорниците, проведено на 27 май, която днес беше публикувана на сайта на Касата.

„Това са 11 клинични пътеки, чиито цени се увеличават независимо дали са за деца или възрастни. Те са основно за възрастни и се изпълняват преимуществено в по-малки и отдалечени лечебни заведения. Предвид моделите, които анализирахме, предлагаме техният ръст да е 10%, а не 20%, както беше предложено от Лекарския съюз“, казва председателят на Надзорния съвет Жени Начева.

Другото предложение, направено от БЛС и отхвърлено от надзорниците е за възстановяване на цената на ПЕТ-скенера. „Вместо да се увеличава цената на РЕТ/СТ, предлагаме да се увеличат цените на две амбулаторни процедури, при които се извършват сцинтиграфии и друг вид компютърно-томографски изследвания, които всъщност ще подпомогнат недостига на консуматива, с който д-р Пенков Ви запозна на миналото заседание (технеций – б.р.). Лечебните заведения ще могат да осигурят лечение на по-висока стойност, докато се реши проблемът и осигурят този консуматив, докато МЗ не го закупи централизирано. За цените тук предлагаме също увеличение с 10%“, уточнява Начева.

Накратко казано, предлагаме да разпределим по-консервативни стойности като начало, допълва още тя.

Надзорния съвет е решил да се освободят средства в размер на 50 млн. лв. от „Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи“, с които да се увеличат средствата за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ през 2019 г. за извършване на промени по утвърдените стойности.

Като общи суми на ниво РЗОК се разпределят 28 млн. лева, а таблицата в НРД е остойностена за 40 млн. лева разходи. „Ние имаме намерение да наблюдаваме обемите, тъй като те са абсолютно непредвидими на този етап, предвид факта, че редица клинични пътеки разделяме на две – част, която да се изпълнява в детски отделения и такава, която да се изпълнява при възрастни“, казва още Жени Начева.

Тя уточнява, че в случай на необходимост от 1 септември ще има ново увеличение, като за целта ще се остави в резерв в НЗОК. „Остатъкът, на ниво Централно управление на НЗОК да се използва за дейностите по Приложение 1 или в случай че възникне потребност или недостиг на средства при изпълнение на новите дейности, след като имаме поне тримесечно наблюдение върху техните цени, ако се наложи от 1-ви септември да гласуваме нова корекция за тези клинични пътеки поотделно“, казва тя.

Пълният текст на стенограмата може да намерите тук.

Източник: https://www.zdrave.net/

Leave a Reply