Има ли право личен лекар да откаже да ме приеме за пациент?

Рисковите пациенти - задължително с направление

Рисковите пациенти - задължително с направлениеИскам да сменя личния си лекар, но не съм избрала нов все още. Във връзка с това, избраният от мен личен лекар има ли право да откаже да ме приеме като нов пациент?

Биляна Димитрова, гр. Бургас

Като здравноосигурен имате право да извършите смяна на общопрактикуващия (личния лекар) в нормативно установените срокове през юни и декември. Формулярът за смяна (т.нар. регистрационна форма за постоянен избор) може да закупите или да попълните разпечатан образец, свален безплатно от официалната интернет страница на НЗОК. Документът е поместен в Секция “За гражданите”.

В съответствие с Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, здравноосигурените имат право свободно да избират лекар в лечебно заведение за първична извънболнична медицинска помощ на територията на цялата страна, сключил договор с НЗОК. Лекарят има задължението да оказва дължимата медицинска грижа на всички здравноосигурени, записани в пациентската му листа.

В законодателството липсва норма, по силата на която общопрактикуващ лекар да откаже вписване в пациентската си листа на здравноосигурени, които са го избрали.

При отказ на общопрактикуващ лекар да ви впише в пациентската си листа, обърнете се за съдействие към Районната здравноосигурителна каса (РЗОК), с която той има сключен договор.

Източник: https://zdrave.to/

Leave a Reply