НЗОК покрива ли поставяне на електрокардиостимулатор?

На баща ми, който е на 86 години, по време на лечение в болница, са му предложили поставяне на електрокардиостимулатор. Какви са цените на електрокардиостимулаторите и каква част се заплаща от НЗОК? Надявам се на отговор, който ще ме ориентира в по-нататъшните ми действия.

Иван Янакиев, гр. Пловдив

Разходите по операцията за поставяне на пейсмейкър се заплащат изцяло от НЗОК в рамките на клинична пътека №19 “Постоянна електрокардиостимулация”. Пациентът дължи само потребителска такса за болничен престой в лечебното заведение в размер на 5.80 лв. за всеки ден болнично лечение, освен ако не е освободен от нея.

Стойността на медицинското изделие за постоянна кардиостимулация (пейсмейкър) се заплаща от НЗОК на болницата, извън цената на клиничната пътека, като Касата поема от 1296 до 2160 лв. от цената на медицинското изделие. Цените варират в зависимост от вида и модела на пейсмейкъра, както и в зависимост от цената, на която го е закупила съответната болница.

Източник: https://zdrave.to/

Leave a Reply