Може ли чужденец да има личен лекар в България?

Личните лекари с до 10% повече направления

Личните лекари с до 10% повече направленияМой близък, гражданин на Германия, е с продължително пребиваване в България до края на октомври, тази година. Може ли да има личен лекар в България? От Германия има издадена Европейска здравноосигурителна карта. Трябва ли по някакъв начин да я регистрира и в България, за да я използва, или тя си е активна?

Емилия Стефанова, гр. Пловдив

Европейски гражданин, който е здравноосигурен в страна от ЕС, има право на всяка необходима медицинска помощ при временно пребиваване в България, чрез валидна (с неизтекъл срок на валидност) Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) или чрез т.нар. Временно удостоверение за заместване на ЕЗОК.

При временно пребиване над 1 месец чуждестранният европейски гражданин може да направи временен избор на личен лекар (за не повече от 3 месеца), като той ще информира пациента за процедурата относно получаването на необходимата медицинска помощ. Правното основание за такъв избор на личен лекар е чл.8а, ал.2 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ. Дори и без право на избор на личен лекар, пациентът от другата страна-членка на ЕС има право на необходимата медицинска помощ от всеки избран лекар от лечебно заведение за първична извънболнична помощ, сключило договор с НЗОК (чл. 8а, ал. 1 от Наредбата).

Източник: https://zdrave.to/

Leave a Reply