Джипито на децата ми е прекратил договора си с НЗОК – какво да правя?

Димитровград може да подпомага финансово лечението на деца от общината

Димитровград може да подпомага финансово лечението на деца от общинатаЛичният лекар на децата ми е прекратил договора си с НЗОК миналата година. Амбулаторната карта на едното от децата ми, което е на шест години, липсва – най-вероятно е изгубена. Двамата родители си извадихме кодове за достъп до електронните здравни досиета, но там липсват каквито и да е данни за децата. Въпросът ми е: с какви документи да направя избор на нов личен лекар за децата, при положение, че липсват данни за имунизации и прегледи? Има ли някакъв начин да бъде възстановена тази информация?

Добромира Канева, гр. Бургас

В случая, след като личният лекар е прекратил договора си с НЗОК/РЗОК, може да направите избор на общопрактикуващ лекар на вашите деца по всяко време на годината. Необходим ви е Регистрационен формуляр за постоянен избор на общопрактикуващ лекар (ОПЛ), който може да разпечатате от сайта на НЗОК – меню “За гражданите” – линк “Регистрационни форми за избор на общопрактикуващ лекар”.

По отношение на информацията за извършените имунизации и прегледи, която не намирате в електронното досие, ви информираме, че контролът върху спазване на схемите по имунизационния календар се осъществява от регионалната здравна инспекция (РЗИ), а контролът върху обхвата на задължителните имунизации и реимунизации се извършва от Министерството на здравеопазването – на национално ниво и от РЗИ – на областно ниво, съгласно Наредба №15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в България. Т.е. информацията за имунизациите бихте могли да намерите в съответната РЗИ.

За извършените от ОПЛ амбулаторни прегледи на децата може да получите информация от РЗОК, с която ОПЛ е сключил договор – да използвате възможността да подадете писмено заявление за прегледите. На сайта на НЗОК са публикувани вътрешни правила за предоставяне на тази информация – меню “Нормативна база” – линк “Други нормативни актове” – “Вътрешни правила за предоставяне на информация”. Оттам може да изтеглите Заявление до управителя на НЗОК/директора на РЗОК, което попълвате, за да ви бъде предоставена информация за ползваната по линия на Касата медицинска помощ за съответния период (в рамките на последните 5 години). Предоставянето на информацията се извършва въз основа на писмено заявление по образец на НЗОК /Приложение №1/, подадено в ЦУ на НЗОК или в РЗОК.

Източник: https://zdrave.to/

Leave a Reply