Здравната каса прие преразходът на антокоагуланти да остават за нейна сметка

Лекарският съюз подписва рамковия договор с НЗОК

Лекарският съюз подписва рамковия договор с НЗОКНа неприсъствено заседание в края на миналата седмица Надзорният съвет на НЗОК е приел изменението на Наредба 10 за заплащане на лекарствени продукти, предложено от Министерството на здравеопазването, с което преразходът за антикоагуланти при спешни състояния да остава за сметка на НЗОК. Това става ясно от решенията на Надзора, публикувани на сайта на Касата.

Надзорниците са приели, че разходите на НЗОК за лекарствените продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии

няма да бъдат включени в годишния бюджет за 2019 г.

за основна група лекарствени продукти „В“; при изчисляване на тримесечните и годишното надвишения за основната група и при изчисляване на сумите за надвишения, установени при прилагане на механизма, подлежащи на директни плащания, за лекарствените продукти от основната група.

Те са се съгласили с мотивите на министъра, че по този начин ще се гарантира присъствието на българския фармацевтичен пазар, както и в реимбурсния списък на лекарствените продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК, на лекарствените продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии. „Целта е гарантиране правото на достъп на пациентите до тези лекарствени продукти, включени в позитивния лекарствен списък, както и

предотвратяване на невъзможността за лечение с продукти,

които нямат терапевтични алтернативи, и то при животозастрашаващи състояния и спешни интервенции“, пише в мотивите за промяната.

„С извършените за 2019 г. разходи на НЗОК за лекарствените продукти и медицинските изделия, които през 2018 г. са заплащани от Министерството на здравеопазването по реда на Закона за лечебните заведения (т.е. по реда на Методиката за субсидиране на лечебните заведения), ще бъдат завишени утвърдените годишни разходи за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги“, както и за здравноосигурителни плащания за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ“, уточнява Надзорния съвет в решението си.

Покриването на завишението на утвърдените със Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г. разходи за горепосочените здравноосигурителни плащания

ще става със средства от резерва на Касата,

предвидени за непредвидени и неотложни разходи, извън средствата планирани като гаранция за предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за всяка основна група лекарствени продукти. Другата възможност за покриване на преразхода е от преизпълнението на приходите от здравноосигурителни вноски и неданъчни приходи.

Конкретният размер на средствата, с които се завишат утвърдените годишни разходи, ще се определи с решение на надзорния съвет на НЗОК до 30.11.2019 г.

Източник: https://www.zdrave.net/

Leave a Reply