Какви документи са нужни за проследяване на бременност в друга държава от ЕС?

Кои от изследванията при бременност се плащат от НЗОК

Кои от изследванията при бременност се плащат от НЗОКНа 24 години съм и завършвам магистратурата си в Германия. Здравноосигурена съм в България (разполагам с европейска здравна карта). До завършване на образованието ми имам нужда бременността ми да бъде следена в Берлин, но не съм запозната от какви услуги мога да се възползвам и какво трябва да направя. Тук ми казаха, че, за да мога да посещавам безплатно гинеколог в Германия, имам нужда от формуляр S1. Кой го издава този формуляр и къде трябва да го представя? Ще бъда много благодарна да получа няколко по-прости разяснения на процедурата, защото в най-скоро време трябва да се запиша при лекар за редовни консултации за бременност.

Лиляна Желязкова, гр. Бургас

По дефиниция Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) покрива необходимата медицинска помощ (спешна и неотложна), свързана с всяко състояние по време бременност, включително и раждане, при престой в друга държава-членка на ЕС, съобразно действащия към датата на получаване на помощта Национален рамков договор и услугите включени в него.

Уточняваме, че при временен престой в друга държава от ЕС, когато целта на престоя в тях не е медицинска/лечебна, а е свързана с туризъм, гостуване, обучение, краткосрочно командироване, здравноосигурените български граждани имат право на спешна и неотложна медицинска помощ при представяне на валиден удостоверителен (документ за наличие на непрекъснати права в България – Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) или Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК (УВЗ на ЕЗОК).

В случая, признаването на ЕЗОК с цел получаването на необходимата АГ-помощ зависи от лечебното заведение, сключило договор с местна здравна каса. Ако клиниката признае ЕЗОК (или УВЗ на НЗОК), тогава вие ще бъдете задължена да заплатите единствено потребителската такса, която заплащат местните здравноосигурени в Германия.

Ако заплатите стойността на ползваната АГ-помощ, при завръщането си в България може да подаде документи в НЗОК и да кандидатствате за възстановяване на разходите. В този случай възстановяването на разходите се определя спрямо законодателството на държавата, в която е получена услугата – Германия.

Информация за процедурата по възстановяване на разходи, заплатени от здравноосигурени граждани за оказана спешна и неотложно необходима медицинска помощ при престой в друга държава в ЕС, както и за необходимите документи, които трябва да се представят за разглеждане от комисията в НЗОК, е публикувана на интернет-страницата на НЗОК – “Възстановяване на разходи, заплатени от здравноосигурени граждани за оказана спешна и неотложно необходима медицинска помощ при престой в друга държава в ЕС”.

По отношение на формуляр S1/Е121 “Регистрация за медицинска помощ” – издава се от Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) по местоживеене в България при наличие на законовите предпоставки, съгласно европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност. Той е предназначен за осигурени лица и за членове на техните семейства, които дългосрочно пребивават в една страна от ЕС, но в същото време са здравноосигурени в друга европейска страна, като икономически активни лица (например командировано осигурено лице и членовете на семейството) или пенсионери.

Тъй като РЗОК преценява дали са налице условията за издаване на регистрационния документ, съветваме ви да се обърнете към служителите в съответната РЗОК, за да уточните подробностите във вашия случай.

По отношение на здравното ви осигуряване в България трябва да имате предвид следното:

Съгласно чл.40, ал.3, т.2 от Закона за здравното осигуряване, всички български студенти, които са редовна форма на обучение и до навършване на 26-та си годишнина, са осигурени за сметка на държавния бюджет. Разпоредбата е приложима спрямо всички лица, включени в кръга на осигурените лица по смисъла на ЗЗО за периода, през който имат статут на студенти – редовно обучение, до навършване на 26-годишна възраст, без оглед на това българско или чуждестранно е висшето училище.

Студентите във висши училища, които са редовна форма на обучение, но са навършили 26-годишна възраст, както и тези, които не са редовна форма на обучение, независимо от тяхната възраст трябва да внасят за своя сметка здравноосигурителните си вноски.

Източник: https://zdrave.to/

Leave a Reply