До 780 000 на година ще спести Касата с въвеждането на правилата за разходо-ефективност на терапиите

Лекарският съюз подписва рамковия договор с НЗОК

Лекарският съюз подписва рамковия договор с НЗОКДо 780 000 лв. на година ще спести Здравната каса при лечението с биологични терапии, ако се приемат новите правила, предложени от Министерството на здравеопазването. Това става ясно от мотивите към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукт, с който се въвежда механизъм за регулиране на разходите на НЗОК в рамките на предвидените плащания за лекарствени продукти, публикуван на сайта на министерството за обществено обсъждане.

Става дума за изписвано с протоколи лечение на нови пациенти с гастроентерологични, ревматологични и кожни заболявания, при които е при които е назначен лекарствен продукт/ терапевтичен курс с най-голяма разходна ефективност.

С проекта се въвежда възможността при издаване на протоколи за скъпоструващи лекарствени продукти, при които се извършва експертиза, да се предписва лекарственият продукт/ терапия с най-голяма разходна ефективност за НЗОК, когато в конкретния случай са налице терапевтични алтернативи.

„Предписването на терапията, която е най-разходно ефективна за НЗОК, не води до доплащане, респективно до увеличаване на доплащането от страна на пациента. Предлаганата промяна няма да наруши и правото на здравноосигурените лица на подходящо с оглед здравословното му състояние и развитието на болестта лечение, тъй като с въвеждането й се гарантира еквивалентност на терапевтичния ефект“, пише в мотивите към проекта.

В предложенията е записано още, че се удължава максималния срок на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение до 365 календарни дни, а отпуснатите количества да са достатъчни за не повече от 365 дни. Определянето срока на валидност на всеки конкретен протокол се извършва съобразно критерии, установени в НРД. Регламентира се датата на издаване на протокола да съвпада с датата на издаване на амбулаторния лист, респективно с датата на изпълнение на амбулаторната процедура по определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти.

Относно принципите за разходната ефективност на лекарствените продукти, предложените промени влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“, а относно протоколите за скъпоструващи лекарствени продукти – от 1 януари 2020 г. „Целта е от една страна процесите, свързани с тях, да се доразвият в НРД, а от друга страна – да се осигури технологично време за отразяването им в информационните системи на НЗОК и в аптечните софтуери“, пише м мотивите към проекта.

Пълния текст на Проекта може да видите тук. 

Източник: https://www.zdrave.net/

Leave a Reply