ЕС ще раздава награди за проекти

България е в топ 5 по затлъстяване при децата в Европа
© Pixabay
България е в топ 5 по затлъстяване при децата в Европа
© Pixabay

Европейската комисия е решила тази година наградите на ЕС за здравето, да са за инициативи, свързани с намаляване на затлъстяването при децата и младите хора (6 – 18 години). Затова от ресорното ни министерство призовават българските градове, неправителствени организации и училища да вземат участие в надпреварата.

Наднорменото тегло и затлъстяването са предизвикателство в световен мащаб и в ЕС, обясняват от МЗ. Въпреки действията на европейско равнище, които да обърнат нарастващите тенденции, делът на населението с тези проблеми остава тревожно висок както за възрастните, така и за децата и младите хора. Силната ангажираност на градовете, НПО и училищата е от решаващо значение за ефективното справяне с тази тревожна тенденция, подчертават от ведомството. Ситуацията е особено важна за децата и младите хора, тъй като те са нашите най-уязвими граждани. Те трябва да бъдат защитени от ранна възраст от хронични заболявания, произтичащи от наднорменото тегло и затлъстяването и от свързаните с тях здравни и икономически проблеми, които те ще трябва да носят през целия си живот.

Практиките, подадени по тази покана,

не трябва да са приключили преди 1 януари 2016 г., съобщават от МЗ. Тези инициативи може да са приключили или все още да продължават в момента на стартиране на поканата за представяне на кандидатури. Инициативите биха могли да включват например действия за повишаване на осведомеността и кампании за предотвратяване и намаляване на наднорменото тегло с подкрепата на движение за здраве или ангажиране с помощта на здравни специалисти за обучение и др.

За наградите могат да кандидатстват само държави-членки на ЕС, Исландия и Норвегия, както и страни, които имат двустранно споразумение с Европейския съюз за Третата здравна програма на ЕС 2014-2020 г. (Сърбия, Молдова и Босна и Херцеговина).

Европейската комисия призовава НПО,

градове и училища, базирани в ЕС и активни в областта на превенцията и намаляването на наднорменото тегло и затлъстяването в детска възраст, да представят подробности за своите успешни проекти. Ще бъдат подбрани три инициативи за всяка категория, като една от всяка категория ще бъде призната за изключителна и ще получи награда от 100 000 евро, съответно за град, НПО и училище.

Подробна информация за условията за кандидатстване и правилата за награждаване в различните раздели могат да бъдат намерени на следния интернет адрес:

https://ec.europa.eu/health/ngo_award/home_en

Крайният срок за кандидатстване е 13 май 2019 г.

Източник: https://clinica.bg/

Leave a Reply