ЕС директива ни пази от рак

Злоупотребите с инвалидни песни и помощи са едва около 1%
Злоупотребите с инвалидни песни и помощи са едва около 1%Евродепутатите приеха с мнозинство нова директива, която ще предпазва работниците от рак и други сериозни заболявания. Новите правила ще подобрят условията на труд за повече от един милион души в ЕС и ще предотвратят над 22 000 случая на професионални заболявания.

Директивата включва 5 химикала, които са вредни за здравето. Те се използват в производството на батерии, в лабораториите и други сектори. Става въпрос за кадмий, берилий, арсенова киселина, формалдехид и 4 -метиленбис (2-хлороанилин), които са добавени в списъка на Европа за вредните вещества. Химикалите се употребяват при изработването на никел-кадмиеви батерии, топене на цинк и мед, лаборатории, електроника, погребения и балсамиране, строителство, здравни (патологични и аутопсионни) сектори, пластмаси и рециклиране.

Приетият текст определя

следните преходни периоди: 8 години за кадмий, 7 години за берилий, 4 години за арсенова киселина. За формалдехид се предвижда преходен период от 5 години само за здравеопазването и погребалния сектор, предвид тяхната специфика. Европейската комисия ще оцени в рамките на три години дали директивата следва да бъде изменена, за да включи допълнителни разпоредби за кадмия.

По искане на Парламента,

Комисията ще прецени не по-късно от края на второто тримесечие на 2020 г. възможността за изменение на Директивата за канцерогените и мутагените, за да включи опасни лекарства, включително цитотоксични, или да предложи по-подходящ инструмент за гарантиране на професионалната безопасност на работниците.

Източник: https://clinica.bg/

Leave a Reply