четвъртък, декември 7, 2023
HomeМоите праваИмам ли право да се явя на ТЕЛК, ако живея в чужбина?

Имам ли право да се явя на ТЕЛК, ако живея в чужбина?

Без давност на експертизата на диабетноболнитеТрансплантираха ми бъбрек в страна от Европейския съюз и живея там, но съм здравноосигурен в България. Пенсионер съм по болест и всяка година трябва да се явявам на ТЕЛК в България. Моля да уточните вярно ли, е че всички прегледи трябва да си ги правя на частно, както твърди личният ми лекар, тъй като имало нов закон? Проблемът е, че ми отказва да ми даде талони за явяване на ТЕЛК, а аз нямам финансова възможност за това.

Васил Недялков, гр. София

След като сте с непрекъснати здравноосигурителни права в България и фигурирате в българската здравноосигурителна система, имате право на медицинска помощ по линия на НЗОК като всички български граждани.

В Националния рамков договор за медицинските дейности, по който договорните партньори на НЗОК работят към момента, е разписано следното:

Дейността на лечебното заведение, свързана с изясняването и уточняването на здравословното състояние на лицата и с подготовката им за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК или от НЕЛК, се осигурява от НЗОК. В случай че за нуждите на медицинската експертиза на работоспособността, в частта подготовка за преосвидетелстване от ТЕЛК (НЕЛК), са необходими:

1. прегледи и консултации със съответен специалист – общопрактикуващият лекар (ОПЛ) или специалист, или ЛКК издава на здравноосигуреното лице “Талон за медицинска експертиза” (бл. МЗ-НЗОК №6);

2. специализирани медико-диагностични дейности – ОПЛ (т.е. личният лекар) или специалист, или ЛКК издава на пациента “Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК №4);

3. високоспециализирани медицински дейности (ВСМД) – специалистът или ЛКК издава на пациента “Направление за медико-диагностични изследвания” (бл. МЗ-НЗОК №4);

4. ВСМД – лекарят специалист или ЛКК издава “Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл. МЗ-НЗОК №3А);

Личният лекар издава “Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК №3А) само за ВСМД, включени в диспансерното наблюдение на здравноосигурените лица, съгласно приложение №8 “Пакет дейности и изследвания на пациента по МКБ, диспансеризирани от личния лекар”, и ВСМД от пакет “Анестезиология и интензивно лечение”.

При подготовка за ТЕЛК (НЕЛК) (за освидетелстване или преосвидетелстване) лечебните заведения осъществяват дейност (медицински консултации, изследвания и издават документи) съобразно конкретните заболявания и в обхват, регламентирани в наредбата по чл.45, ал.2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), т.е. в наредбата за пакета медицинска помощ, гарантиран от бюджета на НЗОК.

При подготовка за ТЕЛК (НЕЛК) за освидетелстване или преосвидетелстване лекарите в лечебните заведения могат да прилагат медицински консултации, епикризи и изследвания, извършени по друг повод за последните 12 месеца и регламентирани в наредбата по чл.45, ал.2 от ЗЗО.

След представяне на документите в ТЕЛК (НЕЛК), по искане на последните, се назначават само ВСМД с “Направление за медико-диагностични изследвания” (бл. МЗ-НЗОК №4).

Източник: https://zdrave.to/

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

Most Popular