Двойно по-малко болни от туберкулоза у нас за последните 10 години

Започват „Дни на отворените врати” по туберкулоза в цялата страна

Започват „Дни на отворените врати” по туберкулоза в цялата странаСъс 7,3% са намалели болните от туберкулоза у нас през 2018 г. в сравнение с 2017 г. Това показват данните на „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България“.

Tази година Световният ден за борба с туберкулозата – 24 март, се провежда под мотото: „Време е: за Свят без туберкулоза!“.

От Министерството на здравеопазването отчитат трайна тенденция за намаляване на заболеваемостта от туберкулоза – от 38,5 на 100 000 население през 2008 г. до 18,3 на 100 000 души през 2018 г.

Общият брой на болните с туберкулоза през миналата година е 1 358 спрямо 1 463 пациенти за 2017 г. (през 2008 г. техният брой е бил 3150).

Повече от 78% от регистрираните пациенти са с туберкулоза на белия дроб, като над 59% от заболелите от белодробна туберкулоза крият риск за околните. През годините се запазва тенденция броят на мъжете, страдащи от заболяването, да е над два пъти по-голям от броя на жените.

И през 2018 г. преобладават новооткритите случаи – 85 % от всички регистрирани. Останалите 15% са лица, които вече са боледували от туберкулоза.

Най-засегнати възрастови групи са от 45-54 г. (21,72%), над 65 г. (20,25%) и 55-64 г. (18,34%).

Значително намаляват случаите на туберкулоза сред децата до 17 г. – те са едва 90 (6,6%), от всички случаи на туберкулоза в страната. За сравнение – през 2017 г. са регистрирани 140 деца с туберкулоза. През последните години броят им е бил между 9% и 10%.

Все още обаче има региони, в които заболеваемостта е над средната за страната (Видин – 51,8; Габрово – 42,6; Перник – 36,8; Сливен – 29,7; Враца – 29,6, София област – 29,4; Плевен – 25,8; Кюстендил – 23,9; Велико Търново – 23,4; Силистра – 22,6; Благоевград – 22,4).

По данни на Националния регистър по туберкулоза процентът на успешно излекуваните пациенти с бацилоотделяне се увеличава от 80% през 2007 г. до 85% при пациенти, започнали лечение в 2016 г.

Всяка година се осигуряват средства за противотуберкулозни лекарства от първи ред, лекарства за химиопрофилактика, ваксини, диагностикуми и консумативи за микробиологичните лаборатории и финансиране на заведенията за лечение на туберкулоза.

Намаляването на разпространението на заболяването е резултат от дейността на Министерство на здравеопазването в изпълнение на „Националната програма за превенция и контрол на туберкулоза“, както и на Програмите, които се финансират от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

В дейностите по тези програми участват специализираните лечебни заведения и неправителствените организации, които работят с уязвимите групи.

Всяка година в 29 лечебни заведения по туберкулоза се провежда седмица на „Отворени врати“. При проведените кампании за периода 2009 г. – 2017 г. броят на анкетираните за туберкулоза лица е 114 730. От тях 1 242 са диагностицирани с туберкулоза и са насочени за лечение, а 4 351 са обхванати с химиопрофилактика след открита латентна туберкулозна инфекция.

През последните 10 години беше осигурено лечението на 289 пациенти с мултирезистентна туберкулоза в специализираната болница в Габрово. Там беше изграден специално оборудван сектор, съобразен със световните стандарти на мерките за инфекциозен контрол на инфекцията. През 2018 г. в сектора са лекувани 50 пациенти с резистентна форма на туберкулоза.

В края на 2016 г. у нас е въведена най-съвременната бърза диагностика за туберкулоза чрез молекулярно-генетичен метод: GeneXpert MTB/RIF.

По данни на Световната здравна организация през 2017 г. случаите на туберкулоза в света са били над 10 милиона. От тях смъртните случаи са 1,6 милиона.

През 2017 г. в Европейския регион на СЗО (общо 53 държави) са съобщени 275 000 случая на туберкулоза и 77 000 случая на резистентна туберкулоза. За периода 2013-2017 г. се наблюдава тенденция за намаляване на регистрираните случаи от 32,9 до 25,9 на 100 000 население.

Най-голямо е разпространението в Киргизстан – 144 на 100 000 население, Молдова – 95, Грузия – 86, Таджикистан – 85 и Украйна – 84.

Случаите на туберкулоза в страните от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство са над 55 337, а случаите на мултирезистентна туберкулоза са 1 107, като най-засегната е възрастовата група от 25-44 г. Най-разпространена е туберкулозата в Литва, Латвия, Естония, Румъния.

Заболяването е лечимо, стига да бъде открито навреме и да се проведе качествено лечение. У нас диагностиката, лечението и профилактиката на туберкулозата са безплатни за всички, независимо от техния здравноосигурителен статус.

Източник: https://news.bg/

Leave a Reply