Ехографията на щитовидна жлеза покрива ли се от НЗОК?

Национална информационна и скринингова кампания за 2017-а година, посветена на заболяванията на щитовидната жлеза

Национална информационна и скринингова кампания за 2017-а година, посветена на заболяванията на щитовидната жлезаИмам направление за кардиолог. При нужда от ехокардиография трябва ли да плащам за нея? Също така и за ехография на щитовидна жлеза, след като пак съм с направление и съм здравноосигурена.

Недялка Митева, гр. Хасково

По първия въпрос: Националната здравноосигурителна каса заплаща за високоспециализираната медицинска дейност (ВСМД) “Ехокардиография”, ако дейността е назначена от лекар специалист с “Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл. МЗ-НЗОК № 3А).

Високоспециализираната дейност се извършва от специалиста и на основание медицинското направление за консултация или провеждане на съвместно лечение (бл. МЗ-НЗОК №3) след преценка на необходимостта от ВСМД от този специалист.

По втория въпрос: Към момента НЗОК не заплаща за специализираната медицинска дейност “Ехография на щитовидна жлеза , която се извършва от специалист ендокринолог (съгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 от 2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, обн. ДВ, бр. 76 от 14.09.2018 г.).

Източник: https://zdrave.to/

Leave a Reply