Поправиха формулата за ТЕЛК

Без давност на експертизата на диабетноболните
Без давност на експертизата на диабетноболнитеМЗ поправи формулата за ТЕЛК. Тя предвижда границата за сумиране на заболявания да падне от 80% до 50%. Това става ясно от проекта за изменение на Наредбата за медицинска експертиза.
Както clinica. bg. вече писа, МЗ пое ангажимент да направи тези поправки по настояване на представителните организации на хората с увреждания. Те се налагат поради факта, че има ощетени от промените във формулата, които бяха направени през август миналата година.
aaaaaaaa
Те предвиждат събиране на процента на заболявания
aaaaa
да се прави, само ако водещата диагноза води до 80% инвалидност, а следващите над 50%. Анализ на МЗ показва, че при 7.9% от преосвидетелстваните лица по повод обжалване пред НЕЛК се наблюдава постановяване на по-нисък процент в резултат на промяната на Наредбата за медицинската експертиза. Според данните от Национално представените организации на и за хората с увреждания пък при 14.5% от лицата,

 

оставащи в диапазона 50 –100%, се понижава групата

инвалидност. Това води до намалена степен на социална подкрепа. Анализът показва още, че 4.7% от лицата спират да получават помощи, поради намаляване на досегашният им процент под 50. „Всичко това налага да се промени алгоритъмът на формиране на оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане при лицата“, гласят мотивите на МЗ.

Според новите правила, ако две заболявания

носят 50% инвалидност, към тях могат да се добавят още 20% от придрущаващите. Промените в наредбата целят още по-добър контрол върху работата на ТЕЛК, защото се въвежда изискването заболяванията в експертизата да се изписват със съответния код, определен според Международния класификатор на болестите, 10-а ревизия. МКБ-10.

Източник: https://clinica.bg/

Leave a Reply