Мога ли да се диспансеризирам при хипертонично сърце?

Промените в наредбата за диспансеризациите са правени без експерти от съсловието

Промените в наредбата за диспансеризациите са правени без експерти от съсловиетоЗдравейте, имам поставени следните диагнози с код I11.0 (хипертонично сърце), код Е03.8 (други видове хипотиреоидизъм) и код Н40.0 (суспектна глаукома). Моля да поясните подлежат ли на диспенсеризация при специалист или личен лекар? Какъв интервал от време за прегледи и какви изследвания и кога трябва да ми се направят, ако имам право да бъда диспансеризирана?

Галя Йовчева, гр. Пловдив

За заболяването “Хипертонично сърце със (застойна) сърдечна недостатъчност“ (с МКБ-код I11.0) диспансерното наблюдение се провежда от общопрактикуващия лекар до края на живота. Диспансерните прегледи се провеждат 4 пъти годишно със снемане на общ клиничен статус с насоченост към сърдечносъдовата система; измерва се артериалното налягане. Прави се електрокардиограма (ЕКГ) – 1 път годишно. Ежегодно се изследват триглицериди, HDL-холестерол, LDL-холестерол и креатинин.

Консултация с кардиолог се провежда един път годишно, а ехокардиография се извършва един път на две години. Консултация със специалист по очни болести се провежда 1 път на 3 години.

За заболяването хипотиреоидизъм с МКБ-код Е03.8 “Други уточнени видове хипотиреоидизъм”, пациентът следва да бъде диспансеризиран от личния лекар.

Диспансерните прегледи се провеждат 4 пъти годишно. Изследванията, за които пациентът следва да бъде насочен към медико-диагностична лаборатория с “Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК № 4), са:

• Холестерол – веднъж годишно;

• TSH – веднъж годишно и след промяна на дозата на заместващото лечение – до 6 месеца, но не по-рано от 6 седмици от промяната;

• FT4 – веднъж годишно.

Предвидена е и консултация с лекар специалист по “Ендокринология и болести на обмяната“ – един път годишно, за която пациентът се насочва с “Медицинско направление” (бл. МЗ-НЗОК № 3) за консултация или за провеждане на съвместно лечение.

Хората над 18-годишна възраст със заболяване глаукома (МКБ-код Н40) подлежат на диспансерно наблюдение от лекар специалист по очни болести до края на живота.

Диспансерните прегледи се провеждат четири пъти годишно. При тях се извършва изследване на зрителна острота, биомикроскопия на преден очен сегмент, офталмоскопия и тонометрия (измерване на вътреочното налягане).

Източник: https://zdrave.to/

Leave a Reply