Онлайн карта прогнозира замърсяването на въздуха в София

50 българи дневно мрат от мръсния въздух

50 българи дневно мрат от мръсния въздухНова интерактивна карта показва прогнози за замърсяването на атмосферния въздух в София.

Картата прогнозира замърсяването с фини прахови частици (ФПЧ10) и е достъпна на адрес air.statsoft.bg.

Системата, по която работи проектът, е автоматизирана, пишат създателите на картата.
Системата също така е напълно отворена и ползваща обществени данни от различни системи за измерване на замърсяването на въздуха. Прогнозата се прави се 4 пъти на ден, на 6-часов интервал, на база множество фактори.

На картата вече съществува прогноза за праховото замърсяване в София.

На картата столицата е разделена на 5 зони, като създателите ѝ възнамеряват в бъдеще зоните да отговарят по квартали.

За news.bg Иван Колев от проекта заяви, че прогнозата се прави на база алгоритъм.

Алгоритъмът отчита данни от сайта аirsofia.info, както и метеорологични данни като влажност, температура, облачност и други. Данните са от различни международни метеорологични станции, обясни Колев.
В корелация с тази информация алгоритъмът отчита и исторически данни за замърсяването в столицата от последната 1 година и 3 месеца, на база на които се прави и окончателната прогноза.

„Работим по усъвършенстването на проекта“, допълни Колев.

На въпрос дали тестовите прогнози на проекта преди неговото пускане са били акуратни Колев обясни, че са правени тест-прогнози в рамките на предишните 2 седмици. В някои дни прогнозата за замърсяването отчитала отклонения от 1 или 2 единици, което, по думите му, въобще не е голямо отклонение, предвид допустимата граница от 50 единици.

Отделни били случаите, когато се отчитало отклонение от около 10 единици, но това се случвало най-вече в индустриалните зони на София, в северните квартали.

Освен това картата регистрирала и интересни атмосферни феномени, които тепърва следвало да бъдат анализирани. Например – в 3 часа сутринта лятото се наблюдавал пик на замърсяването в София. След консултация със специалисти се възприела хипотезата, че това вероятно е заради изгрева на слънцето, който „раздвижвал атмосферата и разбутвал фините прахови частици“, от където идвало и замърсяването.

Източник: https://news.bg/

Leave a Reply