След колко време имам право на ново направление за рехабилитация?

Физиотерапевтите и рехабилитаторите у нас са на път да изчезнат

Физиотерапевтите и рехабилитаторите у нас са на път да изчезнатНаскоро претърпях инцидент – счупих си раменната кост. След като зарасна, отидох при личния ми лекар, който ми даде направление №3 за рехабилитация. С направлението отидох и направих 20 процедури (7 дни) в център за рехабилитация, след което ми издадоха направление №7 за постъпване в болница. След направени общо 54 процедури (в рамките на 16 дни) в центъра и в болницата, някои от които платени от мен, а други – от Здравната каса, беше констатиран много малък напредък в раздвижването на раменната става. Кога най-скоро имам право на ново направление за рехабилитация?

Камен Димов, гр. Бургас

Ако рехабилитацията ще се провежда в лечебно заведение за болнична помощ, от значение е коя е клиничната пътека за рехабилитация, тъй като по някои пътеки за рехабилитация не се допуска повторен прием в рамките на годината.

Ако имате предвид провеждане на рехабилитация в извънболничната помощ, след изписването ви от лечебно заведение за болнична помощ имате право на контролни прегледи, задължително записани в епикризата и извършени в същото лечебно заведение за болнична помощ, в рамките на 30 календарни дни след дехоспитализацията, но те не се отнасят до извършване на:

1. профилактични прегледи;

2. прегледи от общопрактикуващия лекар или специалист от извънболничната помощ за предписване на лекарства;

3. преглед по повод диспансерно наблюдение;

4. прегледи при назначаване и извършване на процедури от пакет “Физикална и рехабилитационна медицина”;

5. прегледи по повод извършване на дейности по медицинска експертиза.

Следователно вашият личен лекар може да ви издаде при необходимост и по преценка направление (бл. МЗ-НЗОК №3) към специалист физиотерапевт, който ще назначи физиотерапевтичен курс на лечение.

Източник: https://zdrave.to/

Leave a Reply