Home Анализи Сърдечните операции през 2018 г.

Сърдечните операции през 2018 г.

Сърдечните операции през 2018 г.
© Pixabay
Механично сърце ще замества истинското
© Pixabay

„Индекс на болниците“ продължава да се бори за повече прозрачност в здравеопазването. Защото смятаме, че само обективните факти могат да помогнат на всички – медици, пациенти и държава, за втора година ще ви покажем какво се случва в болниците ни в осем направления. Разбира се, дотолкова, доколкото ни позволява наличната информация в България. Данните, с които боравим са ни предоставени от НЗОК и отразяват максимално точно дейността на лечебните заведения, защото тя е основният платец в системата. При кардиохирургията подбрахме 4-те основни клинични пътеки (КП), по които се извършват сърдечните операции. Според изискванията на проекта за медицински стандарт на здравно министерство броят им сумарно за всяка болница не трябва да е по-малък от 250 за година. Как седят нещата през 2018 г. може да видите в таблицата.

Номер Болница КП 116 КП 119 КП 120 КП 121
 1.  „Аджъбадем Сити Клиник“ – Бургас  127  75  47  53
 2.  „Св. Марина“, Варна  267  157  14  10
 3.  „Сърце и Мозък“, Плевен  24  540  84  62
 4.  „Св. Георги“, Пловдив  169  275  252  14
 5.  „Св. Анна“, София  11  188  49  72
 6.  „Св. Екатерина“, София  213  524  183  637
 7.  „Аджибадем Сити Клиник Токуда“, София  314  445  144  71
 8.  НКБ*, София  176  183  26  35
 9.  „Аджибадем Сити Клиник“, София  189  325  65  117
 10.  „Лозенец“, София  83  41  9  6
 Общо:  1573  2753  873  1077
 Източник: НЗОК

КП 116 – Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица над 18 години
КП 119 – Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условия на екстракорпорално кръвообращение
КП 120 – Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция
КП 121 – Оперативно лечение на заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица над 18 години

* – НКБ е единствената болница в страната, където се извършват детски сърдечни операции. През миналата година към броя на операциите в таблицата трябва да се прибавят още 124, осъществени по КП 117 и КП 118 – Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение при деца.

Източник: https://clinica.bg/

Leave a Reply