Може ли да продължа хемодиализата си в България по Здравна каса?

Баща ми от няколко години живее в чужбина. Там е здравноосигурен, а в България са спрени правата му. От миналата седмица е на хемодиализа в болница там. Налага се скоро да се прибере в България. След като тук са спрени здравноосигурителните му права, какъв е редът и условията, за да продължава хемодиализата си, докато е в България? Ще трябва ли да заплаща за процедурите в българска болница?

Емил Стефанов, гр. София

След като баща ви е здравноосигурен в съответната държава, независимо от наличието на български Единен граждански номер (ЕГН), при временен престой в България (или в друга държава от ЕС) той има право на спешна и неотложна медицинска помощ (до приключване на временния му престой) в рамките на пакета на задължителното здравно осигуряване – срещу представяне на валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), издадена от държавата по осигуряването.

Тъй като здравната помощ, оказвана на хора с хронични заболявания (включително отпускането на необходимите лекарства/медицински изделия/диетични храни за хроничното заболяване) съгласно Решение S3 на Административната комисия към ЕК е неотложна помощ, баща ви може да проведе необходимата хемодиализа в България (или друга държава от ЕС) по реда за българските здравноосигурени пациенти срещу представяне на валидна ЕЗОК или Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК.

За целта обаче се изисква пациентът предварително да се договори със съответното лечебно заведение в България, разполагащо с квалифициран медицински персонал и специализирано оборудване, за предоставяне на необходимата медицинска помощ. Пациентът следва да представи и медицинска документация (например епикризи, резултати от специализирани изследвания, рецепти и т.н.) пред лечебното заведение в България, за да докаже необходимостта от продължаване на съответната терапия при престой в България (или другата държава от ЕС).

Източник: https://zdrave.to/

Leave a Reply