Трябва ли да платя такса при издаване на бележка за имунизациите на детето?

Европейският парламент предупреди за опасен спад във ваксинациите

Европейският парламент предупреди за опасен спад във ваксинациитеПоради противоречиви публикации в медиите бих искала да разбера към днешна дата бележките, издавани от личния лекар за имунизациите на децата, които е необходимо да бъдат представени пред социалните служби за получаване на детски надбавки, трябва ли да се заплащат?

Живка Йорданова, гр. Сливен

Издаването на служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и реимунизации и профилактични прегледи на деца съгласно Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, е включено в Наредба №3 от 20.03.2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

Следователно родителите не заплащат на личния лекар за издаването на бележка за извършени имунизации на децата, която ще бъде представена пред социалните служби за получаване на детски надбавки.

Източник: https://zdrave.to/

Leave a Reply