Кой трябва да издаде направление за изследвания?

НЗОК: Намалението на направленията при джипитата е заради диспансерното наблюдение от СИМП

НЗОК: Намалението на направленията при джипитата е заради диспансерното наблюдение от СИМПМоля да уточните дали следните изследвания се поемат от НЗОК и дали личният ми лекар може да ми издаде направление за тях: HIV, хепатит В, хепатит С, сифилис, микробиология на еякулат?

Добромира Кръстева, гр. Варна

НЗОК заплаща изследването “Серологично изследване за HIV 1/2 антитела” (с код 05.01) от пакет “Вирусология”. Направление за медико-диагностична дейност (бл. МЗ-НЗОК №4) може да издаде както общопрактикуващият лекар, така и специалист.

НЗОК заплаща “Серологично изследване на HBsAg на хепатитен В вирус” (с код 05.05), “Серологично изследване на антитела срещу хепатитен C вирус” (с код 05.06) и “Серологично изследване на anti-HBcIgM антитела и HBeAg на хепатитен В вирус” (с код 05.07) от пакет “Вирусология”. Те се назначават както от общопрактикуващ лекар, така и от специалист.

НЗОК заплаща и за “Серологично изследване за първичен и латентен сифилис (RPR или ELISA или VDRL или TPHA или FTA-ABs)“ (с код 02.07) от пакет “Клинична микробиология”. То може да се назначи както от личния лекар, така и от специалист.

НЗОК заплаща изследването на материал от мъжка/женска генитална система – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на N. gonorrhoeae, Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други грам (-) бактерии, гъбички (C. albicans) и др. (с код 02.14) от пакет “Клинична микробиология”, което се извършва с “Направление за медико-диагностична дейност” (бланка МЗ-НЗОК №4), издадено от лекар, сключил договор с НЗОК. Лабораторията също трябва да има договор с НЗОК.

Източник: https://zdrave.to/

Leave a Reply