Поправят формулата за ТЕЛК

Предлагат една комисия да следи всички ТЕЛК решения
Предлагат една комисия да следи всички ТЕЛК решенияЗдравно министерство ще промени формулата за ТЕЛК. Това стана ясно след среща между здравния министър Кирил Ананиев и представителните организации на хората с увреждания. Ведомството пое ангажимент да се вслуша в предложенията за поправки в Наредбата за медицинска експертиза, която действа от малко повече от 6 месеца.

Промените се налагат заради факта, че има ощетени от промените във формулата, които бяха направени през миналата година. „Това е първата и най-спешна мярка за подобряване работата на Наредбата за медицинската експертиза. Когато говорим за хора с тежки увреждания, дори при един човек да има проблем, то той трябва да бъде решен. А анализите показват, че има редица лица, които не са доволни от действията на ТЕЛК през изминалите 6 месеца“, заяви здравният министър.

Хората с увреждания искат границата за сумиране на заболявания да падне на 50% и

заболяванията да се сумират по старата формула.

В момента се изчисляват проценти само при хора с увреждания над 80%. Идеята е при 50% трайно намалена работоспособност да се дава най-висок процент съответстващ на най-тежкото увреждане. Също така към него да се прибавят 20% от сбора на всички останали увреждания, гласи още предложението на хората с увреждания.

Организациите предлагат още, когато водещото заболяване е довело до други увреждания, да се вземе най-високия процент

и към него се прибавят 10% от сбора

на всички останали увреждания.

Работна група ще изготвя промени в Наредбата за медицинската експертиза, след като бъдат отчетени спецификите на всички заболявания и тяхното отражение върху здравословното състояние на хората с увреждания, обяви Кирил Ананиев. В нея ще бъдат включени представители на всички заинтересовани страни.

Срокът за изготвяне на промените е 2 месеца.

Организациите и сдруженията предоставиха на МЗ 28 жалби за намален от ТЕЛК процент неработоспособност, подадени до 8 февруари. Проверката на МЗ показа, че в 4 от случаите е налице неспазване на Наредбата за медицинската експертиза от страна на ТЕЛК съставите. По отношение на другите 24 случая липсват експертни решения на ТЕЛК и не е предоставена медицинска документация, въз основа на която да се извършат проверки.

МЗ предложи и пакет от мерки, чрез които да се подобри

цялостната дейност на медицинската експертиза на ТЕЛК. През март ще бъде представена нова концепция и промяна в информационната система, така че да се затегне контролът в системата на ТЕЛК. Промените ще включват свързване на информационните системи на НЗОК и НЕЛК. Целта е да се осигури достъп до първичната медицинска документация и контрол върху съдържанието й. Стандартизиране на медицинските документи и засилване на контролно-методичната, консултативната и експертна дейност на НЕЛК са сред мерките, които предлага още Министерството на здравеопазването.

Източник: https://clinica.bg/

Leave a Reply