Старт на плащането на новите помощи

Хората с увреждания ще получават помощ от държавата за още три медицински изделия
Хората с увреждания ще получават помощ от държавата за още три медицински изделияЗапочнаха плащанията по банкова път на новите помощи за хората с увреждания започна. Това съобщиха от Агенцията за социално подпомагане. Средствата са за месец януари. 12 февруари беше и най-ранната възможна дата посочена от социалния министър Бисер Петков, след като миналия месец се създаде напрежение, заради това, че хората не могат да вземат парите си за януари, както са свикнали досега.
Новата помощ заменя досегашните добавки за социална интеграция и прекратените социални пенсии за инвалидност, изплащани към друг вид пенсия НОИ в размер на 25% до месец декември 2018 г. Размерът й се определя и актуализира
като процент от линията на бедност в България,
 
в зависимост от степента на увреждане. Право на това подпомагане имат всички пълнолетни хора с трайни увреждания, над 18 години.

Размерът на помощта през 2019 г. варира от 24.36 лв. до 198.36 лв. В масовия случай тя е в по-голяма от досега получаваните добавки. Законът гарантира, че никой няма да вземе по-малка сума от получаваната до края на 2018 г.

Най-висок размер на финансова подкрепа

ще получават хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност. За тази група новият вид месечна помощ през 2019 г. ще е 57% от линията на бедност, което прави 198.36 лв.

Хората, които до момента не са получавали интеграционни добавки, трябва да подадат заявление-декларация в дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес до 31 март, за

да им бъде отпусната новата месечна финансова подкрепа,

считано от 1 януари 2019 г.. Заявление в ДСП по настоящ адрес трябва да подадат и лицата, които получават месечна добавка за социална интеграция за наем на общинско жилище, тъй като от 1 януари 2019 г. сумата се отпуска под формата на целева помощ и се превежда директно на общините. На хората, които до момента са получавали интеграционни добавки, новата помощ се отпуска служебно от АСП.

Източник: https://clinica.bg/

Leave a Reply