Какъв е редът за преместване на диспансерно наблюдение при друг лекар?

НЗОК: Намалението на направленията при джипитата е заради диспансерното наблюдение от СИМП

НЗОК: Намалението на направленията при джипитата е заради диспансерното наблюдение от СИМПСинът ми е диспансеризиран с автоимунен тиреоидит при детски ендокринолог, откакто беше диагностициран със заболяването на 11-годишна възраст. През последните две години обаче го проследява друг детски ендокринолог, тъй като сме изключително доволни от него. Бихме искали да прехвърлим диспансерното наблюдение при новия специалист. Затова моля да ми дадете информация какъв е нормативно определеният ред за преместване на диспансерно наблюдение при друг специалист, защото Наредба №8 не съдържа такава информация, а ни изискват направление от личния лекар с код 34 (Детска ендокринология и болести на обмяната) и тип 1 (с остро заболяване или състояние извън останалите типове) вместо тип 3 (избор (преизбор) на специалист, извършващ диспансерно наблюдение). Личният лекар обаче не може да издаде направление за остро заболяване, защото синът ми не страда от такова. Как да решим проблема?

Теодора Станимирова, гр. Варна

В случая личният лекар трябва да издаде направление (бл. МЗ-НЗОК №3) – тип 3, за избор (преизбор) на специалист, извършващ диспансерно наблюдение. Няма причина, поради която от болницата да изискват от личния лекар да издаде направление (бл. МЗ-НЗОК №3) – тип 1 за остро заболяване.

В Националния рамков договор за медицинските дейности – 2018, в чл. 144. е записано, че за осигуряване на необходимостта от специализирана извънболнична медицинска помощ общопрактикуващият лекар (OПЛ) издава “Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК № 3) по преценка, в зависимост от обективното състояние на здравноосигурения в определени случаи, сред които е и диспансерното наблюдение.

За осигуряване необходимостта от специализирана извънболнична медицинска помощ ОПЛ издава “Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК № 3) за провеждането на профилактични и диспансерни прегледи по реда на Наредба № 8 от 2016 г. и наредбата по чл. 45, ал. 2 от Закона за здравно осигуряване (ЗЗО).

Включването на здравноосигурени (ЗОЛ) в програми, както и диспансеризация на ЗОЛ, се осъществяват на база на еднократно издадено “Направление за консултация или провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК № 3) от общопрактикуващия лекар. При промяна на лекаря специалист, осъществяващ дейностите по изпълнение на програмите и диспансеризацията, джипито издава ново направление.

В Приложение “Първични медицински документи” към НРД са описани първичните медицински документи и типовете направления (тип 1 – с остро заболяване или състояние извън останалите типове); (тип 3 – избор/преизбор на специалист, извършващ диспансерно наблюдение) и т.н.

Източник: https://zdrave.to/

Leave a Reply