Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |четвъртък, януари 20, 2022
Вие сте тук: Home » Моите права » Как да си възстановя здравноосигурителните права в България?
  • Последвайте ни:!

Как да си възстановя здравноосигурителните права в България? 

Майки носят децата си 3 етажа на ръце за рехабилитация

Източник: пресцентър МС

Живея и работя в Германия от две години. Налага ми се през следващите месеци да се върна и да се лекувам в България, предстои ми операция. Как може да си възстановя здравноосигурителните права и да ми се признаят тези от Германия? Искам да уточня, че възнамерявам след лечението да се върна отново да работя в Германия. Какви документи ще са ми нужни?

Анета Христозова, гр. Сливен

Основният принцип на европейското право в сферата на социалната сигурност гласи, че гражданите се осигуряват само в една държава – тази, в която упражняват легална трудова дейност. В Европейския съюз (ЕС) не се допуска двойно социално и здравно осигуряване. По тази причина, след като работите и се осигурявате в Германия, за съответния период вие не би трябвало да внасяте осигуровки в България.

В рамките на ЕС за доказване на завършен период на осигуряване в конкретна държава от ЕС/ЕИП/Швейцария се прилага формуляр Е104 (нова бланка S041). Той дава възможност човек, който започне да се осигурява в друга държава членка на ЕС (включително и България), да придобие здравноосигурителни права в резултат на признаване на предходния му осигурителен стаж.

Следователно, когато приключи осигуряването ви в Германия, с цел включване в българската здравноосигурителна система при предстоящо осигуряване в нея, тогава е необходимо да изискате от немската институция удостоверителен документ – формуляр Е104/S041. Издаденият и получен формуляр Е104/S041 се представя в териториалната дирекция на НАП по местоживеене у нас. Въз основа на данните, посочени в документа, месеците без данни за здравно осигуряване в България ще бъдат покрити и ще бъде коригиран здравноосигурителният ви статус.

След като сте здравноосигурена в Германия, независимо от наличието на български Единен граждански номер (ЕГН), при лечение на територията на България (или в друга държава от ЕС/ЕИП/Швейцария ), следва да бъдете третирана като осигурено лице в съответната държава и получената медицинска услуга да се отчете с чуждия ви осигурителен номер.

Тъй като от написаното се разбира, че става въпрос за планово лечение, в тази връзка ви информираме следното:

• Конкретно за планово лечение в България, необходимо е да представите пред българското лечебно заведение, (което предварително е потвърдило приема ви за планово лечение и периода на плановия прием) формуляр S2 (стара форма – формуляр Е112) – “Разрешение за планирано лечение”, издаден  от компетентната чужда осигурителна институция. С формуляра институцията потвърждава своето съгласие за провеждане на посоченото във формуляра планово лечение в България – за нейна сметка.

В този случай е необходимо да се обърнете към компетентната немска институция, в която се осигурявате, за да разберете дали имате право на преносим документ S2 във връзка с предстоящото лечение в друга страна от ЕС (в случая България). Ако не получите удостоверение за право на планирана здравна помощ зад граница (формуляр S2), чуждата институция би следвало да ви информира с каква сума може да покрие операцията/лечението в България, т.е. дали има готовност да осребри фактури от българско лечебно заведение.

Източник: https://zdrave.to/

Добавете коментар