Опростява се трансграничния достъп на гражданите до здравни данни

Пациентите ще имат електронни досието в средата на 2017 г.

Пациентите ще имат електронни досието в средата на 2017 г.Европейската комисия представи днес препоръки за създаването на сигурна система, която ще осигури на гражданите достъп до електронни им здравни досиета във всички държави от ЕС.

Възможностите днес значително се различават в отделните държави от Общността. Въпреки че някои граждани имат достъп до част от своите електронни здравни досиета на национално равнище или през граница, за много други достъпът до цифрови технологии е ограничен или изобщо липсва.

Еврокомисарят по цифровизацията Мария Габриел коментира, че занапред пациентите ще могат да получават медицинска помощ навсякъде в ЕС, включително при спешни случаи. Лекарите и другите медицински специалисти ще могат да оказват по-ефикасна и по-ефективна медицинска помощ, добавя тя, цитиран в съобщение на ЕК.

Държавите в ЕС вече са започнали да осигуряват достъп и възможности за трансграничен обмен на част от данните от електронните здравни досиета. От 21 януари финландските граждани могат да купуват лекарства в Естония с електронни рецепти, а люксембургските лекари скоро ще имат достъп до обобщена здравна информация за пациентите от Чехия.

С представените днес препоръки се предлага държавите в ЕС да разширят тези възможности за още три вида данни от здравния картон – лабораторни изследвания, епикризи, резултати от образна диагностика и медицинското им разчитане. ЕК отбелязва, че ако при пътуване в друга държава от ЕС гражданин претърпи злополука, лекарите ще разполагат с незабавен достъп до данните му, например за хронични заболявания, алергии или непоносимост към определени лекарства. Това може съществено да повиши ефикасността и навременността на лечението.

Промените биха довели до подобряване на качеството и осигуряване на последователност и непрекъснатост на здравните грижи за гражданите, пътуващи в ЕС. Ще бъде подпомогната научноизследователската дейност в областта на медицината.

Тази дейност ще може да се развива само с пълното съгласие на гражданите и в пълно съответствие с европейските правила за защита на данните, се посочва в съобщението.

Освен Финландия, Естония, Люксембург и Чехия, се очаква още 18 държави да започнат да обменят обобщена здравна информация за пациентите и електронни рецепти до края на 2021 година.

Автор: Десислава Станева

Източник: https://novini.bg/

Leave a Reply