Ощетяването с ТЕЛК-а е налице

Без давност на експертизата на диабетноболните

Без давност на експертизата на диабетноболнитеТази седмица изтече 6-месечният срок за мониторинг на резултатите от промените в наредбата за медицинската експертиза. Според хората с увреждания с тях се орязаха правата им, затова те отново излязоха на протест в понеделник. Обективен анализ на резултатите здравно министерство трябваше да представи на пациентските организации в понеделник. Какви са те, има ли ощетени, очаква ли се нов ремонт на наредбата, попитахме Веска Събева, председател на Асоциацията на родителите на деца с епилепсия и член на Националния съвет на хората с увреждания.

– Г-жо Събева, има ли ощетяване на интереса на хората с новите правила

– Разбита се, че има ощетяване. За съжаление тя не изпълнява ролята, за която беше създадена – да се хванат хората с фалшиви решения, а се засягат хората със сериозни увреждания. С термина увреждане над 50% се обозначават хората с трайни увреждания. Не може един човек с три трайни увреждания да има същата функционалност на организма, както, ако е с едно. Или дори да е с 80%, другите три с 50% водят до много ограничения.

– От здравно министерство обаче казаха, че няма увеличаване на жалбите в НЕЛК, с какво си го обяснявате?

– Причината отново е в новите правила, които не дават диапазон за тълкуване на оценката от страна на лекарите и самите те казват, че няма смисъл да се обжалват решенията. Другото е, че нашите пациенти са доста бедни и това да обжалват, да чакат в НЕЛК и да правят всички тези изследвания ще натовари и без това оскъдния им бюджет. Мисля, че това също спира подаването на жалби.

– Имахте среща със здравно министерство, какви са резултатите от нея?

– Ние казахме нашето мнение, че не сме доволни, очаквахме да ни бъде даден резултат, в който да пише колко хора са ощетени, колко са отпаднали от системата. Нас не ни интересува колко са минали и колко не са минали на освидетелстване. Според нас хората от едно ново освидетелстваните не могат да бъдат хванати, защото по старата система, ако са можели да получат по-висок процент, по новата това не може да се направи. Имаше предложение през системата да се проиграе какъв ще е резултатът през електронната система, да се види колко хора се ощетяват.

– Какви цифри все пак получихте?

– Тази, която ми направи особено впечатление беше, че през 2017 г. са преминали по-малко хора отколкото през 2018 г. Това явно е някаква случайност и не може да е закономерност. Мисля, че не се търси правилния начин на изследването и оттам няма как да се вземе правилно решение. Затова ние като организация на родителите на деца с епилепсия пускаме до всички регионални структури молба за информация, за да видим какви са резултатите при нашите хора с увреди.

– Вие какви предложения ще дадете на властите за промяна?

– Консултирайки се с колегите, това, което смятаме е, че е най-лесно да се върне методологията за освидетелстване на старата наредба, но да се вземат предвид уврежданията над 50%, защото преди се вземаха и тези с 10 и 20 на сто. А сега нека се вземат само тези над 50% и те да се сумират по старата формула. В момента обаче се сумират проценти само при хора с увреждания над 80%. Смятаме, че това е много ограничаващо.

– Има ли нагласа в МЗ това да се промени?

– Мисля, че има някакво разбиране. Ние не искаме да правим хора с увреждания, които не го заслужават и те да получават някакви привилегии поради това, че имат медицинска експертиза.

– Усетихте ли промените от новото законодателство в социалната сфера?

– Още не, защото законът за хората с увреждания още не функционира. В момента работим по правилника за прилагането му, а по-високата финансова подкрепа, която трябва да получат хората също не са я усетили още. А изготвянето на индивидуалната оценка за личната помощ трябва да започне през април, като трябва да се прилага от септември. Какво ще се случи още, никой не може да прогнозира.

Източник: https://clinica.bg/

Leave a Reply