На колко направления за един специалист имам право за годината?

Личните лекари с до 10% повече направления

Личните лекари с до 10% повече направленияПрез последните няколко години непрекъснато се сблъсквам с проблема за направленията. Личният лекар твърди, че имам право само на определен брой направления през съответната година към даден специалист. Ако ми се наложи консултация, след изчерпване на полагащите ми се направления, ще трябва да си ги плащам сама. Затова ви моля да уточните на колко направления годишно има право здравноосигурен пациент в България за един специалист?

Лиляна Стефанова, гр. Варна

В нормативната уредба не е записан точно определен брой направления, който здравноосигуреният може да ползва в рамките на календарната година. За да бъде издадено направление за консултация със специалист или за изследване, трябва да има съответни индикации, като преценката е на лекаря, в зависимост от здравословното състояние на пациента. Личният лекар може да издаде направления за лекари с различна специалност – при необходимост и по преценка.

Медицинското направление за консултация или провеждане на съвместно лечение, което личният лекар издава към специалист, е валидно до 30 календарни дни от издаването му. Срокът за извършване на вторични прегледи от лекар специалист е до 30 календарни дни от датата на извършване на първичния преглед при него. Специалистът определя колко вторични прегледа да извърши в рамките на 30 дни от първичния преглед при него, в зависимост от необходимостта на провежданото лечение. Когато не са изминали 30 дни от първичния преглед при лекаря специалист, може да го посетите, без да е необходимо ново направление от личния лекар.

Съгласно Закона за бюджета на НЗОК, приет от Народното събрание, и на т.нар. Правила за условията и реда за утвърждаване от НЗОК за всяка районна здравноосигурителна каса (РЗОК) на броя на назначаваните специализирани медицински дейности (СМД) и медико-диагностични дейности (МДД) за всяко тримесечие към договорите с личните лекари и със специалистите, Надзорният съвет на НЗОК утвърждава на тримесечие броя на назначаваните СМД и стойността на МДД. Личният лекар разполага с точно определени регулативни стандарти (направления), които не трябва да надвишава. В случай на необходимост от още направления, подава заявление до РЗОК за отпускане на допълнителни, към вече определените му за тримесечието.

Източник: https://zdrave.to/

Leave a Reply