Разясняват патронажната грижа

Психосоциален патронаж за хора с редки болести подпомага пациентите и техните семейства
Психосоциален патронаж за хора с редки болести подпомага пациентите и техните семействаСоциалното министерство започна разяснителна кампания посветена на патронажата грижа. Информационен ден за новата услуга ще се проведе на 31 януари в Бургас. Събитието ще бъде открито от зам.-социалния министър Зорница Русинова.
Очаква се новата услуга да обхване 17 000 души над 65-г, които са самотни, имат трудности в предвижването или са с увреждания, нуждаят се от здравни грижи в домашна среда, от лекар или медицинска сестра. Предвижда се в рамките на два часа на ден те да бъдат посетени, обслужени и консултирани. Патронажната грижа
ще подобри качеството им на живот
 
и възможностите за социално включване. Това ще стане чрез осигуряване на здравно-социални услуги в домовете на хората.

Проектите ще се изпълняват от общините на територията на цялата страна.

Общият бюджет е 45. 7 млн. лева.

Кандидатстването за общините дава възможност за партньорства между съседни администрации. Това ще се налага, тъй като, за да се подаде проект са нужни поне 50 души. Идеята е интегрираните услуги

да се предоставят не по-малко от 12 месеца,

а всеки човек да може да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден.

Крайният срок за кандидатстване е 17:30 ч. на 28 февруари. Зам.-министър Русинова ще открие Информационния ден в зала I на Експозиционен център Флора Бургас, който се намира в Приморски парк. След това тя ще посети Центъра за деца и юноши с увреждания.

Източник: https://clinica.bg/

Leave a Reply