АПИ раздала винетки за над 22 млн. лева на хора с ТЕЛК

Хората с увреждания ще получават помощ от държавата за още три медицински изделия

Хората с увреждания ще получават помощ от държавата за още три медицински изделияПрез 2018 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ е предоставила на дирекциите за социално подпомагане безплатно 231 371 броя годишни винетки за леки автомобили на стойност 22 442 987 лв. Предоставените безплатни винетки са за сметка на бюджета на Агенцията. Това посочва регионалният министър Петя Аврамова в отговор на депутатски въпрос за предоставяне на безплатна електронна винетка на български граждани с решение от ТЕЛК.

Започват глобите за шофьори без винетки

Съгласно чл.10 в от Закона за пътищата винетна такса не заплащат лица с 50 и над 50% намалена работоспособност, както и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. На тези лица се издава безплатна електронна винетка с валидност от една година за един лек автомобил – тяхна собственост или съпружеска имуществена общност, с обем на двигателя до 2000 куб.см и мощност до 160 к.с.

Хората с увреждания могат да подадат заявление-декларация за получаване на безплатна електронна винетка лично в дирекциите за социално подпомагане по настоящ адрес на заявителя, с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) или по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване. Достъпът до системата се извършва чрез квалифициран електронен подпис или чрез персонален идентификационен номер на Националния осигурителен институт (НОИ).

Заради опити за измами спират конвертирането на хартиени винетки в електронни

Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено лице въз основа на пълномощно с нотариално заверен подпис по настоящ адрес на лицето с увреждане, информира министърът.
Дирекциите за социално подпомагане обработват и одобряват документите в 7-дневен срок от подаването им. Агенцията за социално подпомагане изготвя и предоставя по електронен път чрез защитен канал на Агенция „Пътна инфраструктура“ дневна заявка по образец за издаване на безплатни годишни електронни винеткиВ срок до края на работния ден, следващ деня на получаване на дневната заявка, Агенция „Пътна инфраструктура“ издава безплатна годишна електронна винетка със срок на валидност една година. По същия канал АПИ  връща информация с потвърждение загенерираните годишни електронни винетки, уточнява Аврамова.

Хората с увреждания ще могат да проверяват дали имат издадена е-винетка

Министърът добавя още, че хората с увреждания могат да проверяват дали автомобилът им е с действаща електронна винетка в дирекциите за социално подпомагане по настоящ адрес лично и по телефон. 
За улеснение на потребителите и на интернет страницата на Агенцията за социално подпомагане www.asp.government.bg е добавен бутон „Проверка за издадена електронна винетка чрез ДСП“. Проверката се извършва чрез въвеждане на ЕГН и регистрационен номер на автомобила на правоимащото лице, след което системата визуализира информация за заредена електронна винетка и срока на валидността й.

Купуваме електронни винетки от 6000 точки из цялата страна

Предприети са действия такъв бутон да бъде добавен и на страницата на Националното тол управление, което допълнително ще облекчи правоимащите граждани, се посочва още в отговора на Петя Аврамова.

Източник: https://dariknews.bg/

Leave a Reply