Може ли джипито да ми изпише по-рано рецептата за лекарства?

Лимити и за рецептурните книжки

Рецептите ще станат електронни най-рано през 2018 г.Здравейте, интересува ме колко дни по-рано може да ми бъде издадена рецептата от личния лекар (с протокол за лечение поради онкологично заболяване). Личната лекарка твърди, че ще бъде глобена, ако ми издаде 2-3 дни по-рано рецептата. Моля да ми цитирате текста от наредбата, за да й го представя?

Радостина Недялкова, гр. Варна

Съгласно Наредба №4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, които напълно или частично се заплащат от НЗОК за лечение на хронични заболявания, се предписват на рецептурна бланка в количества за не повече от 30 дни.

При изписване на лекарствените продукти лекарят трябва да се съобрази с датата на отпускане им от аптеката, документирана в рецептурната книжка на хронично болния. Независимо дали месецът е 30 или 31 дни, ако опаковката на лекарствения продукт, който е предписан, е например за 28 дни, следващата рецепта се предписва и изпълнява в аптеката на 29-ия ден, считано от датата на предходното отпускане.

Отпускането на лекарствени продукти се извършва съобразно срока, за който е изписана рецептата, което е документирано и в рецептурната книжка на хронично болния. Не може медикаментът да се предписва и отпуска преди изтичане на срока по предходното отпускане.

Нормативната уредба е задължителна за договорните партньори на НЗОК – лекари, изписващи лекарствени продукти и магистър-фармацевти, отпускащи лекарствени продукти.

Източник: https://zdrave.to/

Leave a Reply