Кои диабетици имат право на тест-ленти?

1100 тест ленти за диабетиците до 19-годишна възраст

1100 тест ленти за диабетиците до 19-годишна възрастОтскоро съм с диагноза диабет и затова ви моля да отговорите на следните въпроси:

На всички диабетици ли се полагат тест-ленти за глюкомери?

Здравната каса покрива ли стойността им? Ако ги покрива, за колко броя?

Марин Георгиев, гр. Русе

Право да получават тест-ленти за самоконтрол имат всички здравноосигурени на инсулиново лечение, както следва:

– при лечение с инсулин – 150 бр. за една година, считано от датата на получаване;

– деца до 19-годишна възраст – 1100 бр. за една година, считано от датата на получаване;

– бременни – 1100 бр. за периода на бременността;

– хора над 19-годишна възраст при интензифицирано лечение с инсулин (интензифицираната схема на инсулинотерапия включва приложение на бързодействащ инсулин и инсулин със средно продължително или продължително действие) – 450 тест-ленти/годишно, считано от датата на получаване.

– при интензифицирано лечение с инсулин хора над 19-годишна възраст, ползващи инсулинови помпи със сензори – 300 тест-ленти годишно, считано от датата на получаване.

Здравноосигурени с поставена диагноза “Неинсулинозависим захарен диабет“ (МКБ Е11.2, Е11.3, Е11.4, Е11.5 и Е11.9), на лечение с:

– аналогови инсулини имат право да получат тест-ленти за самоконтрол след заверяване в РЗОК на втори протокол за инсулинови продукти;

– с конвенционални инсулини имат право да получат тест-ленти за самоконтрол по преценка на специалиста с издаването на втората рецепта.

Право да предписват тест-ленти за самоконтрол имат общопрактикуващият лекар или ендокринолог, работещи по договор с НЗОК, след представяне от здравноосигурения пациент на заверена в РЗОК “Рецептурна книжка на хронично болния“.

Предписване на тест-ленти за самоконтрол се извършва от личния лекар или от ендокринолог, които издават рецептурна бланка “МЗ-НЗОК“, без да посочват конкретна търговска марка на тест-ленти. Изборът на конкретна търговска марка се прави от здравноосигурения в отпускащата аптека.

Ако сте новодиагностициран с това заболяване, т.е. за първи път са ви предписани тест-ленти за самоконтрол, в този случай при даването им в аптеката, следва да ви бъдат предоставени безплатно апарат за измерване на кръвна захар с придружаващи аксесоари/убождащо устройство, както и съответният брой игли. Продуктите се предоставят на отпускащата аптека от съответната фирма заявител, на която са тест-лентите.

Източник: https://zdrave.to/

Leave a Reply