Какво се промени за хората с увреждания от 2019

Родители на деца с увреждания излизат на шести национален протест

Родители на деца с увреждания излизат на шести национален протестНов закон за хората с увреждания влезе в сила от тази година. Какви промени предвижда той при формиране на финансовата помощ, как човек може да кандидатства за нея, вижте в консулта на министерство на труда и социалната политика (МТСП). Повече информация може да получите безплатно на телефон 0800 88 001. Линията се поддържа от експерти на МТСП.

От 1 януари 2019 г. всички хора с трайни увреждания, които са над 18 години, имат право на нов вид месечна финансова подкрепа. Тя заменя досега изплащаните месечна добавка за социална интеграция и социалната пенсия за инвалидност, изплащана към друг вид пенсия в размер от 25%. Размерът на месечната финансовата подкрепа зависи от степента на увреждане и се определя спрямо линията на бедност в България, която за 2019 г. е 348 лв. и се актуализира ежегодно. По този на начин всяка година ще се увеличава и размерът на помощта.

Кой и къде кандидатства за финансова подкрепа

Заявление трябва да подадат хората с трайни увреждания с 50 и над 50%, които не са получавали месечна добавка за социална интеграция. За да получат новата финансова подкрепа, тези хора трябва да го входират в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес не по-късно от 31 март 2019 г. Въз основа на него те ще получат месечната финансова подкрепа, но до края на март индивидуална оценка на потребностите им не се изготвя. Заповедта за отпускане на месечна финансова подкрепа се издава в срок до края на месеца, следващ месеца на подаване на документите (§6,ал.5 от ПЗР на ЗХУ). Влезлите в сила до 31 декември 2018 г. индивидуални административни актове за отпускане на месечни добавки за социална интеграция се преобразуват служебно от АСП в месечна финансова подкрепа (§7,ал.2 от ПЗР на ЗХУ). В случай, че определената месечна финансова подкрепа е в по-малък размер от изплащаната до влизането в сила на закона, се отпуска по-благоприятната за лицето (§7, ал.3 от ПЗР на ЗХУ).

Какъв е размерът на финансовата подкрепа

Той зависи от степента на увреждане:

– От 50 до 70,99% – 7% от линията на бедност или 24,36 лв.

– От 71 до 90% – 15% от линията на бедност или 52,20 лв.

– Над 90% – 25% от линията на бедност или 87 лв.

– Над 90% с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест – 30% от линията на бедност или 104,40 лв.

– Най-висок размер на финансова подкрепа ще получават хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност. За тази група новият вид месечна помощ през 2019 г. ще е 57% от линията на бедност, което прави 198,36 лв.

С промените за човек със степен на увреждане над 90% с право на чужда помощ, който получава като основна социална пенсия за инвалидност, подкрепата ще се увеличи с над 134 лв. За човек със степен на увреждане 71-90% подкрепата ще се увеличи или ще запази досегашния си размер.

Срокове за изплащане на помощта

Финансовата подкрепа се изплаща от Агенцията за социално подпомагане до края на месеца, следващ месеца, за който се отнася. Помощта за януари ще се плати през февруари. Плащането се извършва по избран от лицата начин – чрез пощенските клонове или по банков път.

Други услуги за хората с увреждания

Агенцията за социално подпомагане предоставя и услуги в домашна среда. Към 21 януари са сключени споразумения с 285 общини за предоставянето на социалните услуги – „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“. Предстои потвърждаването на още 8 изпратени от Агенцията споразумения, с което общият им брой ще достигне 293. Очаква се над 25 550 души в цялата страна да получат подкрепа от лични и социални асистенти и домашни помощници.

Източник: https://clinica.bg/

Leave a Reply