Пломбирането на зъб поема ли се от Здравната каса?

Проблемите със зъбите показват и риск от сърдечносъдови болести
© Pixabay
Проблемите със зъбите показват и риск от сърдечносъдови болести
© Pixabay

Имам ли право като здравноосигурен на някакви безплатни манипулации/процедури при оказване на стоматологична помощ?

Повод да ви задам този въпрос са проблемите при последното ми посещение при стоматолог. Имах силни болки и се наложи да потърся спешно помощ през нощта. Стоматологът отвори зъба и без да погледне здравната ми книжка, ми поиска да заплатя 27 лв. Обясни ми, че тази процедура не се поема от Здравната каса. При следващото посещение, когато ми сложиха и пломбите, поискаха да доплатя още 38 лв. за манипулацията и 5 лв. за снимката. Редно ли е това?

Красимира Делчева, гр. София

Всеки здравноосигурен, потърсил дентална помощ, има право да получи определен обем дейности от пакета дентална помощ на НЗОК, диференциран по възрастови групи – за хора под и над 18-годишна възраст.

Имайте предвид, че съгласно НРД за денталните дейности за 2018 г. изпълнителят на дентална помощ има право на пряко заплащане или доплащане от здравноосигурения за дентално лечение, което е извън обхвата на полагащия се пакет и обем дейности по линия на НЗОК, или когато пациентът изрично предпочете методики или материали, не включени в посочения пакет. Когато ползвате дентална помощ по линия на НЗОК, представяте синята здравноосигурителна книжка на лекаря по дентална медицина, за да може той да впише извършените дейности със съответните кодове в нея.

Като здравноосигурен над 18-годишна възраст, имате право на следните дентални дейности по линия на НЗОК:

• Обстоен преглед със снемане на орален статус веднъж за съответната календарна година, в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни, за който трябва да доплатите 1.80 лв.

• До три лечебни дейности за съответната календарна година.

Те могат да бъдат:

• Обтурация (пломба) с амалгама или химичен композит

• Екстракция (вадене) на постоянен зъб, включително с анестезия (упойка), за които трябва да доплатите по 4.00 лв.

При здравноосигурени от 65- до 69-годишна възраст включително посоченият обем дейности, както и до две дейности – от 01.09.2018 г. – по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при обеззъбени лица (съответно по една за горна и долна челюст), в т.ч. и контролни прегледи, полагащи се за срок от 4 години. Цената, определена като пакет дентални дейности, гарантирана от бюджета на НЗОК и заплащана от нея за възстановяване на функцията на дъвкателния апарат при обеззъбени здравноосигурени пациенти, не включва материала за протезата и медикотехническата дейност за изработката й.

При необходимост здравноосигурените могат да ползват и специализирана дентална помощ.

По отношение на въпроса ви за снимките, НЗОК заплаща за секторни снимки на зъби – “Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография) с код 06.01. и ортопантомограми “Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография) с код 10.62. от пакет “Образна диагностика“, ако имате направление (бл. МЗ-НЗОК №4), издадено от лекуващия лекар по дентална медицина.

Източник: https://zdrave.to/

Leave a Reply