Слагат бутон за безплатните винетки

50% от бизнеса срещу защитата за хора с увреждания

50% от бизнеса срещу защитата за хора с уврежданияСпециален бутон на сайта www.bgtoll.bg и на страницата на Агенцията за социално подпомагане ще показва на хората с увреждания докъде е стигнала процедурата им с издаването на безплатна винетка. Това съобщиха от социалното министерство днес.

Бутонът ще се казва „Проверка на електронна винетка на правоимащите лица“. По този начин хората с увреждания ще могат да проверяват дали им е издаден валиден електронен стикер за 2019 г. Проверката ще се извършва чрез въвеждане на регистрационния номер на автомобила, а системата ще показва дали има заредена електронна винетка в АПИ и срока на валидността ѝ. До въвеждането на новата функционалност информация ще се дава, както и досега, в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. До момента са издадени 44 323 безплатни електронни винетки на хора с увреждания, а подадените заявления са 63 824. Очаква се броят им да надхвърли 200 хил.

Каква е процедурата

Хората с увреждания могат да подадат заявлението-декларация за получаване на безплатна електронна винетка лично в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, с писмо чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. За облекчаване на гражданите е създадена възможност за подаване на заявления по електронен път и чрез Системата за сигурно електронно връчване, която е достъпна на електронен адрес e-gov.bg. Достъпът до системата се извършва чрез квалифициран електронен подпис или чрез персонален идентификационен номер на НОИ.

Дирекциите „Социално подпомагане“ обработват и одобряват документите в 7-дневен срок от подаването им, след което ги предоставя по електронен път чрез защитен канал на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). В срок до края на работния ден, следващ деня на получаване на дневната заявка, АПИ издава безплатна годишна електронна винетка със срок на валидност една година.

Кой има право на безплатна винетка

Винетна такса не заплащат лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, както и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. На тези лица се издава безплатна електронна винетка с валидност от една година. През 2018 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ е предоставила на дирекциите „Социално подпомагане“ безплатно 231 371 бр. годишни винетки за леки автомобили зна стойност 22 442 987 лв. Предоставяните безплатни винетки са за сметка на бюджета на АПИ.

Източник: https://clinica.bg/

Leave a Reply