Имам ли право на консултация с очен лекар при хипертония и диабет?

Във Варна започва да работи модерен лазер за лечение на заболяванията на ретината
© Gettyimages
Във Варна започва да работи модерен лазер за лечение на заболяванията на ретината
© Gettyimages

Имам куп заболявания като повечето възрастни хора в България. Страдам от хипертония и захарен диабет, но не съм на лечение с инсулин. Освен това имам и глаукома. Моля да уточните имам ли право да бъда консултиран от офталмолог в рамките на диспансерното наблюдение?

Димчо Михайлов, гр. София

За заболяванията “Есенциална /първична/ хипертония” с МКБ код I10 и “Неинсулинозависим захарен диабет” с МКБ код E11, пациентът подлежи на диспансерно наблюдение от личния лекар, като и за двете заболявания в диспансерния алгоритъм са предвидени консултации с очен лекар, но с различен брой за календарната година. НЗОК заплаща за не повече от предвидения максимален брой прегледи за заболяването с най-висока честота на наблюдение.

Това означава, че за заболяването “Есенциална /първична/ хипертония” с МКБ код I10 пациентът има право на консултация с очен лекар веднъж на 36 месеца (след установяване на ангиосклероза по преценка на личния лекар), а за заболяването “Неинсулинозависим захарен диабет” с МКБ код E11 – консултацията с очен лекар е веднъж на 24 месеца за всички форми, с изключение на “Неинсулинозависим захарен диабет с очни усложнения. Диабетна катаракта”, с МКБ код Е11.3H28.0 и “Неинсулинозависим захарен диабет с очни усложнения. Диабетна ретинопатия”, с МКБ код Е11.3H36.0, при които консултацията с очен лекар е веднъж на 12 месеца.

Лекарят, който извършва тези очни консултации, може да бъде всеки специалист по очни болести, работещ по договор с НЗОК, в т.ч. и офталмолог, който провежда диспансерно наблюдение за заболяването глаукома с МКБ код Н40.

За заболяването глаукома с МКБ код Н40, пациентът подлежи на диспансерно наблюдение от лекар специалист по очни болести с общо четири прегледа за календарна година.

Източник: https://zdrave.to/

Leave a Reply