Защо искат да платя 200 лв. за лечение на пулпит?

Проблемите със зъбите показват и риск от сърдечносъдови болести
© Pixabay
Проблемите със зъбите показват и риск от сърдечносъдови болести
© Pixabay

Здравейте, моля да отговорите на следния въпрос: нормално ли е, след като съм здравноосигурена, Здравната каса да не покрива нищо от лечението на пулпита и да ми вземат 200 лв.? Поне така стоят нещата според зъболекаря, който ще ми лекува зъба. В такива случаи се питам защо са ми изобщо здравните осигуровки, след като винаги нещо трябва да се доплаща?

Димитринка Желязкова, гр. Пловдив

Всеки здравноосигурен, потърсил дентална помощ, има право да получи определен обем дейности от пакета дентална помощ на НЗОК, диференциран по възрастови групи.

За целта се сключва Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2018 г., който е рамков, защото определя здравноикономически, финансови, медицински и пр. рамки, в съответствие с които се сключват договорите между НЗОК и лекарите по дентална медицина.

Като здравноосигурен пациент над 18-годишна възраст, вие имате право на следните дентални дейности по линия на НЗОК: обстоен преглед със снемане на орален статус веднъж за съответната календарна година, в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни, за който трябва да се доплати 1.80 лв., и до три лечебни дейности за съответната календарна година. Те могат да бъдат: обтурация (пломба) с амалгама или химичен композит и екстракция (вадене) на постоянен зъб, включително с анестезия (упойка), за които трябва да доплатите по 4.00 лв.

При здравноосигурени от 65- до 69-годишна възраст включително се покрива посоченият обем дейности, както и до две дейности от 01.09.2018 г. по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при обеззъбени пациенти (съответно по една за горна и долна челюст), в т.ч. и контролни прегледи, полагащи се за срок от 4 години.

На хората до 18-годишна възраст се полага:

а) Обстоен преглед със снемане на орален статус веднъж за съответната календарна година;

б) До четири лечебни дейности за съответната календарна година, като в тях се включват до две лечения на пулпит или периодонтит на постоянен зъб.

За обстойния преглед със снемане на орален статус на лекаря се заплаща 1.80 лв. За обтурацията (пломбата) с амалгама или химичен композит – пациентът не заплаща. За екстракцията (ваденето) на зъб – постоянен или временен, с анестезия (упойка), пациентът също не доплаща. За лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб пациентът заплаща 4.70 лв., а за лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб – доплащането е 12.30 лв.

При необходимост здравноосигурените могат да ползват и специализирана дентална помощ по съответния ред.

Източник: https://zdrave.to/

Leave a Reply