Как да си отворя лекарски/стоматологичен кабинет?

Лекарският съюз обсъжда протести

Лекарският съюз обсъжда протестиДългоочакваният момент дойде. След упорита подготовка, много учене и труд, след стотици безсънни нощи и напрегнати моменти, взех трудните изпити. И ето ме вече – дипломиран лекар. Чувствам се облекчен и горд от себе си. Обаче за да практикувам и за да мога да лекувам пациенти, ще трябва да свърша още няколко неща. Искам да oтворя лекарски кабинет, но разбрах, че има няколко административни неща, които трябва да свърша. Но един приятел ми даде информация за всичко и вече знам какво точно трябва да направя.

Лечебни заведения за извънболнична помощ – какво трябва да знам?

Има четири вида лечебни заведения за извънболнична помощ:

 1. Амбулатории за първична медицинска помощ. Те от своя страна се делят на индивидуална практика за първична медицинска помощ и на групова практика за първична медицинска помощ.
 2. Амбулатории за специализирана медицинска помощ. Те се делят индивидуална практика за специализирана медицинска помощ, на групова практика за специализирана медицинска помощ, на медицински център и медико-дентален център, и на диагностично-консултативен център.
 3. Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории.
 4. Дентални центрове.

Ако желая да си отворя кабинет и да работя сам, моето лечебно заведение ще бъде индивидуална практика за първична медицинска помощ или индивидуална практика за специализирана медицинска помощ.

Как стоят нещата с регистрацията на кабинета?

Заявление за удостоверение регистриране на лекарски/стоматологичен кабинет трябва да подам в Регионална здравна инспекция (РЗИ). Преди това обаче трябва да направя няколко неща. Трябва да получа разрешение за ползване (въвеждане в експлоатация) на кабинета.

Освен това трябва да стана член на Български лекарски съюз (БЛС), ако съм лекар или Български зъболекарски съюз (БЗС), ако съм лекар по дентална медицина. Избирам в коя колегия да се впиша, предвид това къде ще е моята предстояща месторабота, специализация или местоживеене. Например, ако ще работя в Пловдив, се регистрирам в Районна колегия – гр. Пловдив. Подавам заявление в регионалния офис на Български лекарски/зъболекарски съюз. Към заявлението прилагам:

 1. Диплома за висше образование;
 2. Диплома за специалност, ако имам такава;
 3. Документ за месторабота или стаж;
 4. свидетелство за съдимост.

Вписването се извършва в 14-дневен срок и ми издават УИН (Уникален идентификационен номер). Като член на БЛС или БСЗ дължа годишен членски внос.

Мога да учредя своя лекарски/зъболекарски кабинет, ако съм физическо лице, но мога да се регистрирам и като търговец. Лечебното ми заведение може да бъде учредено като еднолично търговско дружество (например ЕООД) или Едноличен търговец (ЕТ). Първият вариант е по-предпочитан, защото като собственик на  ЕООД нося ограничена отговорност, а ако съм ЕТ, ще отговарям с цялото си имущество.

След като направя описаните по-горе стъпки, мога да премина към последната, която е да се регистрирам в Регионална здравна инспекция (РЗИ).

Какви документи са нужни в Регионална здравна инспекция?

Вече съм почти на финала. Но да не забравям, че в РЗИ ще трябва да подам доста документи. Така че ще проуча внимателно какво е необходимо, за да не пропусна нещо. Подавам документи в съответната Регионална здравна инспекция, на чиято територия се намира моят кабинет. Ако ще регистрирам кабинет в Ямбол, то отивам в РЗИ – гр. Ямбол. И така, нужни са ми:

 1. ЕИК-то от Търговския регистър;
 2. правилника ми за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение. Това е важен документ и не трябва да го подценявам. В този документ се уреждат права и задължения на лекарите и медицинския персонал, също така права на пациенти и други;
 3. Имена на лицата съдружници (това ще е необходимо, ако не учредявам индивидуална, а групова практиката);
 4. Диплома за съответно висше образование на лицата, които ще управляват (ако има други такива лица освен мен);
 5. документ за призната специалност на лицата, които ще работят в моя лекарски/зъболекарски кабинет;
 6. разрешение, ако в кабинета ми ще се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение;
 7. документи за платена държавна такса.

След като подам документите, в 10 дневен срок РЗИ ще извърши проверка за здравните изисквания в лечебното заведение.

А ако искам да работя с Национална здравноосигурителна каса?

Получих всички разрешения. Вече мога да работя в своя кабинет и да лекувам пациентите си. Но си задавам още един въпрос и той е свързан с осъществяването на работата ми с Националната здравноосигурителна каса(НЗОК). По принцип не съм задължен да работя със здравната каса, но ако все пак имам желание, трябва да сключа договор с НЗОК. 

А повече за това на какви точно изисквания трябва да отговаря помещението, което ще бъде мой кабинет ще науча скоро на pravatami.bg.

Автор: Катрин Мартинова

Източник: https://pravatami.bg/

Leave a Reply