Предлагат пакет за здравни грижи

Злоупотребите с инвалидни песни и помощи са едва около 1%

Злоупотребите с инвалидни песни и помощи са едва около 1%Да се създаде пакет със здравни грижи, който да се финансира от касата и частните фондове без значение какъв ще е осигурителният ни модел. Това е едно от предложенията на работните групи, които здравният министър Кирил Ананиев сформира, за да дадат още идеи за реформата, която иска да направи. Те трябваше да приключат работата си през декември, а резултатите от труда им да се добавят към двата модела за ремонт на системата и окончателният вариант да се представи догодина за ново обществено обсъждане.

„При разработването на осигурителния модел да се отдели подобаващо внимание на профилактиката и промоцията на здраве чрез въвеждането на специфични изисквания (пакет) към тези, които ще закупуват здравни (а не медицински) услуги и тези, които ще ги предоставят“, гласи едно от предложенията на групата за обществено здраве. Според експертите в нея е нужно още да се помисли за развитието на програми, които ще се изпълняват на грантов принцип, както и държавата да влезе в пълните си задължения по осигуряване на общественото здраве, включително чрез създаване на отделен фонд за него. В дългосрочен план пък експертите смятат, че е необходимо създаването на „осигурителен здравно-пенсионен пул между здравни застрахователи и пенсионни фондове с цел осъществяване на политики по осигуряване на дългосрочна и координирана здравна грижа на групите в риск и възрастните хора“.

Въвеждане на единна интегрирана 

електронна система и запазване на солидарния принцип, независимо от вида на здравноосигурителния модел, са сред основните предложения на работната група за лекарствената политика. Експертите в нея искат да се запази обхвата на заболяванията и медикаментите, които се заплащат с публични средства, както и моделът за даване на отстъпки от бизнеса към касата. Също така да се премине към поетапно намаляване на финансовата тежест за пациентите, „като се увеличават здравноосигурителните плащания в условията на засилен контрол“. Сред другите им предложения е създаването на механизъм за допълнително целево субсидиране на лекарствата за редки заболявания. Ако бъде избран допълващ здравноосигурителен модел с втори задължителен стълб, частните фондове следва да участват в реимбурсацията, смятат още експертите.

Източник: https://clinica.bg/

Leave a Reply