Ранна диагностика на грип – мисия възможна

Пролетни вируси сменят грипа

Пролетни вируси сменят грипаД-р Илия Цеков, вирусолог, завеждащ на Лаборатория “Вирусология” към ДКЦ “Софиямед”. Д-р Цеков завършва медицина през 2007 година в МУ – София. От 2008 до 2011 година е докторант в Националния център по заразни и паразитни болести. В края на 2012 г. придобива специалност по вирусология. Работи като лекар вирусолог във ВМА до края на 2014 г., а след това участва при създаването и е назначен като специалист в Лабораторията по вирусология към ДКЦ “Софиямед”. Става ръководител на звеното в началото на 2017 г. Има изразени интереси от областта на клиничната и експериментална вирусология, онковирусологията и молекулярната диагностика. Занимава се и с провеждане на клинични проучвания.

В сезона на респираторните заболявания все по-актуални стават въпросите, свързани с разпознаване на грип и действията, когато човек се разболее. Това е особено важно с оглед на наличните специфични (които повлияват на вируса) противогрипни лекарства от класа на т.нар. невраминидазни инхибитори. Те обаче са ефективни само при ранно приложение – до 48 часа от проявата на първите симптоми на болестта. Това се определя от механизма им на действие – най-общо като блокират разпространението на вирусните частици от заразени към незаразени клетки. Обикновено, когато от началото на клиничните изяви са изминали 2 и повече дни, вече толкова много клетки са заразени, че приложението на този клас специфични противогрипни лекарства става неефективно.

Клиничната картина на грипната инфекция, макар и с по-характерно проявление, невинаги е лесно да се разпознае, особено когато обстановката не е епидемична и заедно с грипния вирус циркулират и редица други патогени. Обикновено това са периодите преди и в началото на една грипна епидемия, както и към края й. Съществуват най-различни методи за диагностика на грипна инфекция. Между тях особено голямо значение имат онези, които позволяват бърза, директна (да откриват част от грипната частица) идентификация, лесни са за изпълнение и не на последно място са достъпни като наличност и цена.

Важно е да знаем, че:

• Съществуват бързи и лесни за изпълнение диагностични тестове, които да покажат наличието на грипен вирус в материал от пациент.

Това са т.нар. бързи тестове за детекция на антигени от грип тип А и В. Подобен тест е и на разположение в Лабораторията по вирусология към ДКЦ “Софиямед”.

• Изследва се секрет, най-често взет със стерилен тампон от задната част на носа; най-добре е да се вземе непосредствено преди провеждане на теста.

Добре е материалите за изследване да бъдат взимани от опитно медицинско лице. При предварително пробовземане е нужно тампонът да бъде поставен в течна среда (може в стерилна ампула с физиологичен разтвор), а транспортирането му до лабораторията за изследване да става възможно най-бързо – до 30-60 минути.

• При ранна диагноза на разположение са специфични противогрипни лекарства, подходящи дори за бебета на няколко месечна възраст. Лечението обаче е показано само и единствено при грипна инфекция.

Положителният резултат от изследването спомага да се определи точната диагноза с много голяма вероятност. Това позволява ранно започване на специфичното лечение, като съществуват лекарствени форми както за възрасни, така и за деца и бебета. Отрицателният резултат обаче невинаги отхвърля диагнозата на заболяването грип.

При всички положения диагностицирането на грип, провеждането на лечение и проследяване, както и решението за нужда от постъпване в болница следва да се осъществява от съответен лекар специалист!

Източник: https://zdrave.to/

Leave a Reply