Здравната каса завършва годината без дефицит

Лекарският съюз подписва рамковия договор с НЗОК

Лекарският съюз подписва рамковия договор с НЗОКНяма неразплатени задължения от тази година, а НЗОК приключва годината без дефицит. С това се похвали министър Кирил Ананиев на брифинг, посветен на подписването на анекс към Националния рамков договор за 2019 година.

Кирил Ананиев подчерта, че е възстановена практиката НРД да влиза в сила от 1 януари 2019 година. Анексът категорично е надграждане на действащия в момента рамков договор и добра основа за промените, които всички очакваме да се случат, убеден е Ананиев. Този договор, според него, допринася за по-добро качество на лечението, увеличава обемите и цените, които ще бъдат прилагани, тоест им условия за по-голяма удовлетвореност от страна на пациентите и на изпълнителите на медицинска помощ. „Всички институции дадоха от себе си всичко възможно, уверен е той.

Основната цел на Анекса е пациентите да имат по-голям достъп до медицинска помощ.

НЗОК ще наблюдава с БЛС определени индикатори, на база на които ще създаде по-строги критерии за профилактичните прегледи през следващата година, уточни зам.-министър Жени Начева.

Допълнителни 500 млн. лв. ще подобрят работата на здравната система, освен това чрез Анекса са създадени по-добри параметри за контрол на качеството на изпълнение на медицинските дейности, коментира зам.-министърът.

Тя подчерта, че се запазват цените и клиничните пътеки на лъчетерапията. Ще се наблюдава изпълнението на бюджета, като в края на първото тримесечие НЗОК ще подготви първите анализи. До въвеждане на електронната система през следващата година няма да извадим от основния пакет издаването на бележки за децата, които посещават детска градина и училище.

Остават текстовете за видеонаблюдение, изтъкна Начева. „Считаме, че това ще доведе до по-добър контрол на скъпоструващи медицински дейности“. Ще се наблюдава броят на леглата в отделни клиники и отделения, за да не се допуска възможността пациенти да се отчитат неправомерно като брой хоспитализации.

Болниците са запознати с правилото за поддържане на 10% легла за спешни състояния освен тези, които болничното заведение предоставя за хоспитализации, заяви Начева.

Тя обясни, че лечебните заведения осигуряват покритие на достъпа до доболнична помощ в цялата страна и не се очаква списък на чакащи.

Председателят на БЛС д-р Иван Маджаров заяви, че в рамките на годината са договорени основите на нещо добро, което ще се случи следващата година. Съсредоточено беше вниманието към преходните и заключителните разпоредби от бюджета за НЗОК. Чрез конструктивен диалог са били изгладени разногласията и са постигнати добри параметри , по думите му.

Автор: Надежда Динева

Източник: https://news.bg/

Leave a Reply