Подписват договора за медицинските дейности

Касата отново ще си избира договорни партньори сред болниците

Касата отново ще си избира договорни партньори сред болницитеВ Министерство на здравеопазването ще бъде подписан анекса към Националния рамков договор за Медицинските дейности. Рамковият договор определя общите обеми на медицинските дейности и техните цени, които касата ще плаща, съобщава БТВ.

В рамките на тези обеми всяка болница договаря поотделно дейностите, които ще извършва и ще търси финансиране от касата.

Общ преглед на анекса показва, че при повечето дейности и лечения за догодина се планира немалко увеличение на обемите дейности, които ще се покриват от касата.

Цените в повечето случаи се запазват почти същите, като само за някои има повишение на плащаните досега цени с около 5 на сто.

Източник: https://novini.bg/

Leave a Reply