Наемат над 10 000 хора с увреждания

50% от бизнеса срещу защитата за хора с увреждания

50% от бизнеса срещу защитата за хора с уврежданияНад 10 000 хора с увреждания ще работят през следващата година, а държавата ще плаща за това. Финансирането на труда им ще става със средства от държавния бюджет и по европрограми. Това става ясно от справка на социалното министерство за clinica.bg.

Общо 1 341 безработни с увреждания ще продължат да се трудят през 2019 г., като за тази цел ще се отделят 8.431 млн. лв. по Националния план за действие по заетостта за 2019 г. Освен това ще се даде възможност за сключване на нови договори и наемане на нови хора.

Догодина ще работят и няколко програми, 

съфинансирани от Европейския социален фонд (ЕСФ), както и чрез ОПРЧР. Така например по проекта „Обучения и заетост за младите хора“ към момента са включени 273 души, но догодина предстои да се наемат още 643 младежи. За тази цел са осигурени над 8.8 млн. лв. бюджет.

По проект „Обучения и заетост“ в момента са 

включени 1 724 лица, но през 2019 г. ще се сключат договори за осигуряване на заетост с още 6 950 души, казват от социалното ведомство. Бюджетът на този проект е 30 млн. лв. за догодина. Още 60 млн. лв. се очаква да се дадат, за да се удовлетворят всички подадени заявки от работодателите до момента. Бюджетът се отпуска до юни 2023 г. Със средствата ще се осигури 24-месечна заетост, както и изплащане на еднократен стимул за устойчива заетост.

Той ще е само за работодатели, 

осигурили допълнително 6-месечна несубсидирана устойчива заетост на наетите хора с увреждания. За да се възползват от тези възможности за работа, хората с увреждания трябва да се регистрират в Бюрата по труда в страната. Там ще получат точна информация и кога и как точно могат да кандидатсват за наемане по тези програми.

Автор: Десислава Антова

Източник: https://clinica.bg/

Leave a Reply